EN | NL

Nieuw programma

25/11/2014

25 november 2014

KICK OFF SOCIAL RETURN

Op 5 november 2014 vond de kick off plaats van een nieuw programma, Social Return. Dit programma is een initiatief van het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap (KIO) en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam (HR) in samenwerking met De Veldacademie en ondernemersnetwerk IkZitopZuid.

Aanleiding voor het programma is het terugbrengen van werkloosheid op Zuid. In zogenaamde communities of practice (cop’s) bouwt het door Hogeschool Rotterdam geïnitieerde expertisecentrum aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problematiek op Rotterdam Zuid, samen met lectoren, partners en studenten. Netwerkorganisatie IkZitopZuid wil vanuit de ondernemerskant werk maken van social return op Zuid. Veel partners zijn al bezig met social return en IkZitopZuid wil graag de positieve kanten en mogelijkheden laten zien. Het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap wil studenten in contact brengen met de reële multidisciplinaire vraagstukken uit de Rotterdamse praktijk. “De gedreven student van vandaag is de geslaagde ondernemer van morgen”, aldus Guy Bauwen, directeur KIO.

Wat verstaan we onder de term social return? Wat is de rol van de overheid? Werkt het in de huidige vorm? Waarom niet en wat kan er worden veranderd? Programmaleider Gert-Jan van der Maas presenteert de opzet van het onderzoek waarvan de basis wordt gevormd door een vooronderzoek door het kenniscentrum. De door de overheid gestelde target van 5% is iets waar veel ondernemers tegen aanlopen. Sociale programma’s onder een andere noemer dan social return worden bijvoorbeeld niet meegerekend. Er blijken misverstanden te bestaan over het begrip social return. Over wat te verstaan onder ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ is evenmin eenduidigheid. Ook het proces van matching in vraag (naar arbeid) en aanbod (van arbeidskracht) is een factor van belang in het succes van social return.

Doel van het programma: door middel van adoptie en valorisatie versnellen van social return in samenwerking met onder andere netwerkpartners van IkZitopZuid, gericht op duurzame plaatsing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Social return kan een rol spelen in het bij elkaar brengen van bedrijven en zodoende gebruik maken van elkaars netwerk en ervaring in deze.
Ad Roos, directeur IkZitOpZuid, heeft de wens dat social return niet alleen binnen één organisatie, maar ook in de keten zichtbaar wordt gemaakt, de 5% norm wordt binnen een keten van bedrijven in totstandkoming van een product vaak wel ruimschoots gehaald.

In augustus 2015 staat de oplevering van de onderzoeksresultaten en de monitor gepland.

 


_______________________________________________________________________________

Meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met EMI: EMIopzuid@hr.nl | 010 7945946

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief