EN | NL

Thuis inTaal

25/11/2014

‘Laat ouders tijdens de inloop in hun eigen taal praten met hun kind, als ouders moeite hebben met Nederlands’. Deze tip leverde veel instemming op van de deelnemers aan de leerkring op 25 november op Obs Bloemhof. Zo verlaag je de drempel voor ouders waarover we deze keer spraken: ouders die zeer laaggeletterd zijn en vaak anderstalig zijn.

‘Als dit tegenstrijdig is met beleid, benoem dan duidelijk dat het tijdens deze activiteit belangrijk is om de eigen taal te spreken omdat het taal tussen ouder en kind stimuleert. Op andere momenten in de school kan het spreken van de eigen taal juist communicatie belemmeren.’ Zo werd gezocht naar een balans te midden van de werkelijkheid op veel scholen: beleid gericht op Nederlands spreken aan de ene kant en stimuleren van taal thuis aan de andere kant. In groepjes werden veel tips bedacht om beter aan te sluiten bij de specifieke doelgroep die centraal stond en het praten en spelen thuis te stimuleren. 

thuis in Taal

Met ongeletterde ogen van Jeanne Kurvers
In de hiervoor beschreven leerkring bespraken we ouders die erg laaggeletterd zijn en vroegen we ons af hoe aan te sluiten. Kunnen wij ons inleven in hoe het is om zeer laaggeletterd te zijn? Jeanne Kurvers doet al lange tijd onderzoek naar on- en laaggeletterdheid. Zij schreef onder meer het boek ‘Met ongeletterde ogen’. Een bewerking van dit boek is te vinden in het bijgesloten artikel. Kurvers laat ons zien dat leren lezen ons bewust maakt dat taal iets op zichzelf is, los van de wereld waarnaar verwezen wordt. Het bewustzijn dat je ook over taal kunt praten is voor ongeletterden soms letterlijk onvoorstelbaar. Wij praten veel over taal met ouders! Kurvers laat ons in de bijlage fragmenten zien uit gesprekken met ouders en stimuleert ons om vaker door de bril van ongeletterden te kijken, zodat we beter bij deze ouders kunnen aansluiten.

Workshop woensdag 10 december
Tijdens de leerkring stelden we vast dat het belangrijk is te werken met passende doelen en haalbare activiteiten. Die draad pakken we op tijdens de workshop. Eerst proberen we ons te verplaatsen in de ervaring van de ouders om dan concrete activiteiten en handvatten te ontwikkelen om uit te voeren met ouders. Interessant is ook om stil te staan bij de culturele aansluiting van dergelijke activiteiten.

Voor vragen of meer informatie: m.s.van.der.pluijm@hr.nl

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief