EN | NL

Oudertop op Zuid

23/11/2014

oudertopWaar, wanneer en waarom?
Op zondagmiddag 23 november vond in het Gemaal aan de Pretorialaan een bijeenkomst plaats om met ouders uit de Afrikaanderwijk over opvoeding te spreken. Dit is in opdracht van NPRZ gebeurd. Deze bijeenkomst was de eerste ervaring met het organiseren van een bijeenkomst met deze doelstelling en is op verzoek van de opdrachtgever in acht weken vormgegeven. De flyer is verspreid onder sleutelpersonen uit de wijk, die hadden ingestemd om hun netwerk te mobiliseren.

Wie waren er?
Naast elf ouders (waarvan negen uit de wijk en één daarvan als gespreksleider) waren ook negen professionals aanwezig. De namen zijn opgenomen in een bijlage. Van de aanwezige ouders vervulden drie ouders reeds een actieve rol. Eén op persoonlijke titel in de wijk en twee meer op stedelijk/landelijk niveau vanuit stichtingen (Rosarium en “Ik kan het”).

Wat is er besproken?
Na een korte introductie door de gespreksleider Romana Vrede, vertelde de opdrachtgever NPRZ over de doelstellingen van NPRZ. Ook werd een film vertoond waarin enkele jongeren vertelden waarom zij hun ouders als voorbeeld zien. Deze film is eveneens op de jongerentop van 7 november 2014 vertoond. De rode draad was een rap van een jongeman hoe hij tot inkeer was gekomen nadat hij onverstandige dingen gedaan had en dat hij nu zijn kansen “pakte”. Hij raadt anderen jongeren aan dat ook te doen. De rap was in stukken geknipt en werd afgewisseld met korte opnamen van bijdragen van jongeren aan eerder in 2014 gehouden “toppen” (discussiebijeenkomsten) in diverse wijken op Zuid.

Voordat de discussie werd, was het woord aan een jongere, Asma gegeven. Dit is gedaan omdat zij uit eigen ervaring kan vertellen op welke manier zij ondersteuning heeft gehad van haar eigen ouders en wat daarin als belangrijk is ervaren. Asma heeft verteld over haar schoolloopbaan tot dan toe. Zij heeft een bachelor op universitair niveau afgerond en bijna een bachelor op HBO niveau. Asma is door haar ouders altijd erg gestimuleerd om een zo hoog mogelijke opleiding te voltooien. Zij heeft daarin niet een rechte lijn gevolgd, maar heeft de omweg via het Vmbo genomen. Dankzij de ondersteuning van haar ouders is zij nu waar zij is.

Daarna vond een inhoudelijke discussie plaats over het belang van ondersteuning en stimuleren van ouders bij het voltooien van een (zo hoog mogelijke opleiding. Sommige ouders hebben daar steun bij nodig en zonder samenwerking met school lukt dat niet. Er zijn ouders met moed en lef om hun eigen wereld te vergroten en daardoor ook beter in staat zijn om hun kinderen te steunen. Ouders zijn rolmodel voor hun kind.

Conclusies
Na een korte pauze is afgesloten met de vraag wat men van de bijeenkomst vond en hoe eventueel te gaan verder willen. De ouders vonden het prettig om elkaar op deze manier te blijven ontmoeten. Er is al geopperd om dat onder het mom van “De Afrikaanderwijk beweegt” te doen en een facebook pagina aan te maken. Het is goed te horen van elkaars initiatieven (zo kenden veel ouders de wijkkeuken nog niet). Het is goed bijeenkomsten door en voor ouders te organiseren. Begin met kleine groepen in een vertrouwde setting te praten over opvoeden (“Tupperwareparty”-achtig).

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief