EN | NL

Nieuw in 010

20/11/2014

Nieuw in 010

20 november was de kick off van Nieuw in 010, het programma voor kwetsbare zwangeren, met 18 HR studenten Verloskunde en Maatschappelijk werk, onder het genot van beschuit met muisjes om deze 'geboorte' te vieren!

Nieuw in 010 valt binnen het promotieonderzoek van Kirsten Heetkamp MSc van het kenniscentrum Zorginnovatie en richt zich op factoren die samenhangen met het tijdstip waarop zwangeren voor het eerst op controle komen. Uit de Generation R-studie (Heetkamp et al, 2014) en de ABCD-studie weten we dat etnische minderheden vaker pas na twaalf weken voor het eerst op controle komen. Het later in zorg komen (na twaalf weken zwangerschap) hangt samen met een verhoogd risico op perinatale morbiditeit.

In dit programma ondersteunen HR studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Rotterdam kwetsbare zwangeren via huisbezoeken.

Projectbeschrijving

Studenten gaan als duo drie onderwijsperioden lang kwetsbare zwangeren ondersteunen. De studenten starten met een training waarin de nadruk wordt gelegd op het kennismaken, het vormen van duo's, het aanleren van coachingsvaardigheden en basiskennis over maatschappelijk werk en verloskunde. De duo's zullen vervolgens via de verloskundige worden gekoppeld aan een kwetsbare zwangere. De studenten rapporteren, na hun bezoek aan de zwangere, direct aan de verloskundige. Daarnaast krijgen ze (gast)lessen op maat om zich verder te verdiepen in deze problematiek.

Doel is om het gevoel van welbevinden van deze kwetsbare groep - alsook het gevoel capabel te zijn in het ouderschap - te verbeteren. Voor studenten is het een kans om meer kennis te krijgen over kwetsbare zwangeren en om samen te werken met verschillende disciplines. Het project vindt plaats binnen de zeven focuswijken van Rotterdam Zuid.

Hiernaast zal door vierdejaars studenten van diverse opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam onderzoek worden gedaan naar het project. Te beginnen met een nulmeting, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. Het evaluatieonderzoek van dit programma heeft drie verschillende pijlers:

  1. Zwangeren: hoeveel draagt dit programma bij aan het welbevinden en het zich capabel voelen in het ouderschap van de kwetsbare zwangeren?
  2. Studenten: waar lopen studenten zoal tegenaan en welke ervaringen hebben de studenten opgedaan?
  3. Professionals: hoe is de tevredenheid van de betrokken verloskundigen?

Klik hier voor meer informatie over het programma.


Financiering

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam.


Looptijd project

November 2014 - juli 2015.

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times