EN | NL

Benut de kansen van Maashaven

03/03/2015

Welke kansen zijn er in en rond De Maashaven en hoe kunnen deze met elkaar worden verbonden zodat gezamenlijk wordt toegewerkt naar een  duurzaam  en  aantrekkelijk  gebied  waarbij  economie, ecologie en de woongemeenschappen op zuid goed met elkaar verbonden zijn?

Veertien studenten van de opleidingen watermanagement (WAM), Vastgoed & Makelaardij (V&M), Ruimtelijke Ordening & Planologie (ROP) en Civiele Techniek (CT) nemen vanuit het honoursprogramma (HP) van Hogeschool Rotterdam in drie groepen deel aan het PI XL project Benut de kansen van Maashaven.

In de projectgroep doen studenten onderzoek om een oplossing te formuleren voor het vraagstuk dat zij in overleg met de opdrachtgever hebben geformuleerd. De drie projectgroepen vormen tezamen een Community of Practice (CoP) die op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van de HP-Community Duurzame Gebiedsontwikkeling bij IGO. In deze community wisselen zij kennis uit met professionals, docenten, lectoren en andere studenten met het doel duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen. Daarbij spelen tal van vakgebieden een rol: ruimtelijk, technisch, sociaal en economisch. Welke invalshoek studenten kiezen hangt af van het eigen vakgebied en de ambities die zij hebben ten aanzien van hun eigen ontwikkeling.

 Het PI-XL-project project Benut de kansen van Maashaven en de Community Duurzame Gebiedsontwikkeling bieden veel ruimte voor eigen initiatief: het project wordt grotendeels door de studenten zelf vormgeven en er is veel ruimte om zelf activiteiten te organiseren zoals excursies, lezingen of een studiereis. Daarnaast worden studenten gecoacht op hun persoonlijke ontwikkeling tot vernieuwende & ondernemende professional.

De opgave
De Maashaven is een van de deelgebieden van Stadshavens. Met Stadshavens, een 1600 hectare groot gebied, beogen gemeente en Havenbedrijf Rotterdam een herontwikkeling ten behoeve van een  sterke  en  veelzijdige  haveneconomie  en  aantrekkelijke  woon- en  werkmilieus. Daarbij wordt ingezet op duurzaamheid, internationale allure en de relatie haven stad.  In en rond de Maashaven gebeurt ontzettend veel. Er is  in  het  gebied  een  aantal  (stand-alone)  initiatieven  tot  stand  gekomen, waaronder  de  Creative  Factory  en  Rotterdam  Speelstad.  Aan  de  noordzijde  van  de  Maashaven  is Katendrecht  volop  in  ontwikkeling.  Andere private  initiatieven (Schreudersgroep,  Maashaventerminal)  dienen  zich  aan, vanuit  de  wijk worden  activiteiten  in  gang  gezet  om  de  kade  te  ontwikkelen  en  partijen  te  mobiliseren  (Charlois aan ’t Water), vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid worden de problemen in de omringende wijken aangepakt en in de komende jaren wordt gestart met de ontwikkeling van de Rijnhaven. Tegelijkertijd zit het gebied ook op slot. De Maashaven is nu geen aantrekkelijk gebied, binnenvaart en bedrijven gaan niet op korte termijn weg en de gemeente kan niet investeren. Positieve ontwikkelingen worden onvoldoende met elkaar verbonden. Er  is  veel  denk- en  innovatiekracht nodig  om  de positieve ontwikkelingen in en rond de Maashaven met elkaar te verbinden.

 
Begeleiders: Marlies Bedeker, Rob te Grotenhuis en Nadine Plomp

Arjen van Susteren, programmaleider Urban Innovation bij EMI, treedt op als coördinerend opdrachgever.

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie ondersteunt dit PI-project: op het onderdeel communicatie en door met dit project een pilot te starten wat betreft de kennisbank die in samenwerking met de Veldacademie wordt ontwikkeld. 

Aan het eind van de projectperiode zullen de resultaten worden gepresenteerd. 

Meer informatie volgt.

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems