EN | NL

Geslaagd werkbezoek B&W

11/03/2015

Op vrijdag 6 maart jl. heeft het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders, samen met enkele directeuren van de gemeentelijke diensten, een werkbezoek gebracht aan Hogeschool Rotterdam. Tijdens het bezoek gingen zij in gesprek met docenten, studenten, lectoren en directeuren van de hogeschool over onderwerpen die bij beide partijen hoog op de agenda staan. 

"De hogeschool zit in het hart van de agenda van de stad, maar nog niet alle kansen worden optimaal benut." Met die woorden gaf collegevoorzitter Ron Bormans de aftrap van het werkbezoek, dat als duidelijk doel had: nader kennismaken, het inhoudelijke gesprek voeren én kansen benutten. 

Het werkbezoek bestond uit een ochtendprogramma. Na de plenaire aftrap werd aan vier thematafels gesproken over de volgende onderwerpen:  

 • Sociaal Maatschappelijke vraagstukken
  Er zijn al vele contacten tussen de hogeschool, de gemeente en maatschappelijke organisatie. In dit gesprek is overeengekomen meer gezamenlijke focus aan te brengen en afstemming te organiseren tussen de onderzoeksagenda's van de gemeente en de hogeschool. Meer programma's, minder projecten.  Deze uitdaging wordt opgepakt door het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (met de partners van Zuid) en de kenniscentra Zorginnovatie en Talentontwikkeling. Afgesproken is maatschappelijke innovatie duurzaam te verankeren in het curriculum van de opleidingen. Daarnaast is het opleiden van weerbare professionals belangrijk.      
Studentmentor Kim met wethouder Hugo de Jonge
 • Het Haven Industrieel complex en Smart Industry City
  Deze thematafel besteedde aandacht aan de potentie van de samenwerking op RDM Centre of Expertise als innovatiemotor voor haven en stad. Er is al een nauwe samenwerking tussen het de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente en het RDM Centre of Expertise. De wens is om deze samenwerking structureler te maken en te verdiepen, zowel op specifieke thema's als op het proces van samenwerking. Daarnaast is er gesproken over de verschillende Communities of Practice, verduurzamen van woningen, open data en andere ICT-ontwikkelingen die de techniek vleugels geven in haar ontwikkeling. 

 • Economie en Ondernemerschap
  Dit thema handelde over het verdienvermogen van de stad, manieren om stad- en haven economie dichter bij elkaar brengen en suggesties voor de innovatie van winkelgebieden. Er is gesproken over de potentie van leerbedrijven daarbij, zoals de Rotterdamse Zaak. Afgesproken is om tot duurzame samenwerkingsvormen te komen rond vraagstukken in de stad. 
 • Veiligheid
  In dit gesprek was er aandacht voor de rol van de hogeschool in de veiligheidsstructuur van de stad. De actuele ontwikkelingen in de samenleving en de invloed daarvan op de omgeving van de hogeschool en de stad stonden centraal. De hogeschool werkt op dit gebied al nauw samen met overheden en andere maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking wordt verder geïntensiveerd. Daarnaast maken de hogeschool en de gemeente zich sterk om het debat te organiseren over de toenemende polarisatie in de samenleving. 

Zowel de gemeente als de hogeschool kijkt terug op een geslaagd werkbezoek, waarin veel nieuwe inzichten en samenwerkingsmogelijkheden zijn besproken. De burgemeester sloot de bijeenkomst af en benadrukte daarin het belang van goede samenwerking tussen de 'stedelijke hogeschool' en de gemeente. De gemaakte afspraken worden in de komende periode concreet gemaakt.  Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems