EN | NL

Nationale Onderwijsprijs

25/03/2015

Op woensdag 25 maart 2015 nam het RVC De Hef met het programma Mentoren op Zuid de Nationale Onderwijsprijs, de Oscar van het onderwijs, in ontvangst.

Mentoren op Zuid is een programma van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam i.s.m. Stichting De Verre Bergen, waarin studenten van Hogeschool Rotterdam wekelijks leerlingen in Rotterdam Zuid één op één te begeleiden bij huiswerk, planning, zelfvertrouwen en loopbaankeuze.  

Mentoren Onderwijsprijs

Afgelopen 12 februari won De Hef met het programma Mentoren op Zuid al in de provinciale voorronde de Onderwijsprijs Zuid-Holland in de categorie voortgezet onderwijs. Tijdens deze ronde gingen er per provincie twee deelnemers door naar de nationale finale: één basisschool en één middelbare school. Tijdens de finale op 25 maart in de Rotterdamse Schouwburg presenteerden alle 23 programma’s zich met een filmpje van één minuut over de inhoud van het programma en live op het podium met de resultaten en de toekomstwensen van het programma. De Onderwijsprijs voor het basisonderwijs ging naar OBS Op 't Hof uit Tricht.

In samenwerking met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zijn verschillende scholen op Zuid, na een pilotjaar waarin RVC De Hef startte als eerste VMBO school, in 2014-2015 gestart met Mentoren op Zuid.

“Ik was slecht in een vak en nu
heb ik een veel hoger cijfer.”

leerling RVC De Hef

RVC De Hef kiest ervoor met Mentoren op Zuid om al haar leerlingen wekelijks en structureel te voorzien van een studentmentor, voor extra één op één begeleiding bij huiswerk, planning, zelfvertrouwen en loopbaankeuze. De school betrekt hier bewust al haar leerlingen bij en niet alleen diegenen waarbij het minder goed mee gaat, anders krijgen ze zo’n stempel en dat is niet goed voor hun zelfvertrouwen. Op RVC De Hef waren het afgelopen jaar zo’n 80 studenten als mentor actief en de verwachting is dat dit schooljaar 160 studenten op RVC De Hef als mentor aan de slag gaan.

Leerlingen uit Rotterdam Zuid krijgen – meer dan leerlingen uit de rest van Nederland – te maken met een hoger percentage schoolverlaten, lagere uitstroomcijfers en minder kans op de arbeidsmarkt. Leerlingen op Zuid krijgen in het programma Mentoren op Zuid extra ondersteuning van studentmentoren van Hogeschool Rotterdam. Een win-win situatie: verbetering van kansen voor scholieren van Rotterdam Zuid in primair en voortgezet onderwijs door deze te koppelen aan een studentmentor afkomstig van Hogeschool Rotterdam. Leerlingen krijgen hierdoor extra aandacht en begeleiding. Studenten van de hogeschool maken op deze manier kennis met dit gevarieerde deel van Rotterdam Zuid, staan met hun voeten in de praktijk en leren planmatig iemand te coachen. 

De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie. De Stichting INOP zet zich in voor het tot stand komen van een correcte en evenwichtige beeldvorming over het onderwijs aan 4-tot 20-jarigen in Nederland. www.onderwijsprijs.nl

 In de media:

AD 26-03-2015

RTV Rijnmond 26-03-2015

Havenloods 26-03-2015

Stichting de Verre Bergen 31-03-2015

Rotterdams Onderwijs Magazine 26-03-2015

Onderwijsbeleid010.nl 

RotterdamNieuws.nl

Rotterdam.nl

CED groep

 

 

 

 

 

  

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief