EN | NL

Aftrap Zuiderling

03/09/2013

Op 3 september is De Zuiderling in Rotterdam Zuid officieel in gebruik genomen. De Zuiderling is een lokale ruilmunt, die bewoners kunnen gebruiken om diensten aan elkaar te leveren. Studenten van Hogeschool Rotterdam zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en introductie van dit alternatieve betalingsmiddel. Zo’n 450 nieuwe studenten van de financiële opleidingen gingen in hun introductieweek de wijk in om kennis te maken met de munt, de wijk en de ruilmethode.

Een Zuiderling staat gelijk aan ongeveer een half uur gewerkte tijd. Bewoners maar ook ondernemers kunnen Zuiderlingmunten verdienen door iets voor een ander te doen. Dit geldt voor iedereen; met of zonder baan, jong en oud. Zij kunnen de verdiende Zuiderlingen vervolgens uitgeven aan iets waar zij weer behoefte aan hebben . Bijvoorbeeld een warme maaltijd of het schilderen van een tuinhek. Over de hele wereld blijken gemeenschapsmunten een uitermate geschikte manier om sociale, ecologische en economische doeleinden te verwezenlijken. Het verhoogt welvaart én geluk voor de bewoners en het versterkt en verduurzaamt community-initiatieven.

Studenten van Business IT & Management waren betrokken bij de ontwikkeling van de Zuiderling en hoe deze zo succesvol mogelijk gelanceerd kan worden. Op 3 september gingen zo’n 450 studenten van de opleidingen Accountancy, Fiscaal Recht en Economie en Financial Services Managementhiermee verder. Studenten gingen met bewoners en ondernemers van de wijk in gesprek en onderzochten hoe kennis van hun opleiding kan bijdragen aan een groter succes van dit initiatief. Doel is dat bewoners en ondernemers zo veel mogelijk profijt hebben van de Zuiderling. De studenten dachten bijvoorbeeld mee over welke risico’s op verzekeringsvlak er aan dit initiatief kunnen kleven. Aan het einde van de middag werden twee groepen uitgeroepen tot eerste en tweede prijswinnaar, als beste ambassadeur van de Zuiderling van die dag.

De studenten maakte zo niet alleen kennis met hun studie en klasgenoten, maar leerde ook wat ze tijdens (en na) hun opleiding voor de stad Rotterdam en specifiek Zuid kunnen betekenen. Hogeschool Rotterdam geeft hiermee invulling aan haar strategische keuze om bij te dragen aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid.

De opening van het evenement vond plaats in Ahoy en werd verzorgd door wethouder Marco Florijn, initiatiefnemer Luc Manders en de voorzittter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, Ron Bormans. Een aantal organisaties in Rotterdam zoals Ahoy werken (vrijwel) kosteloos mee aan dit event gezien het bijzondere maatschappelijke karakter. 

 

studenten HR introduceren De Zuiderling

www.dezuiderling.nl

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee