EN | NL

Studiedag op Zuid

25/04/2013

Docenten van het Instituut van Lerarenopleidingen (zowel de pabo als de lerarenopleiding voor het vo) waren een dag op Zuid te gast bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs en bij instellingen die ondersteuning en zorg verlenen. Doel: nadenken over de relatie tussen de opleidingen en Rotterdam Zuid.

Het programma start in Villa Zebra met drie inleidingen: door Gerard van Drielen, lid college van bestuur, Fred Feuerstake, directeur pabo en Frans Spierings, programma-directeur kenniscentrum Talentontwikkeling. Ruud Rakers, programmamanager bij de gemeente Rotterdam, legt uit wat Children’s Zone precies is. ‘Kernvraag is’, stelt Rakers, ‘geloof je echt dat kinderen het in achterstandswijken en op school net zo goed gaan doen als kinderen elders in Nederland? '

Hierna gaan de deelnemers op pad. De zeven wijken van Rotterdam Zuid die door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn aangewezen als Focuswijken voeren alle slechte lijstjes aan. Het besteedbaar inkomen is drie keer zo laag als in de rest van Nederland. Werkloosheid en schooluitval drie keer zo hoog, de cito-score acht punten lager dan het landelijk gemiddelde. Niet alleen de tuinmannen en de buurtwerkers van Thuis op Straat bekommeren zich om de kinderen op Zuid. Tal van scholen en partners van Children’s Zone doen met een gedrevenheid waar je u tegen zegt precies hetzelfde. De deelnemers bezochten scholen en partners van Children’s Zone die met aanstekelijk enthousiasme de deelnemers deelgenoot maakte van hun ervaringen, hoop en verwachtingen.

Wat kan de hogeschool doen om de situatie op Zuid te verbeteren? Goede professionals opleiden die in staat zijn om ook in dit soort wijken ervoor te zorgen dat kinderen, leerlingen ‘zichzelf overtreffen’. Hoe leiden we studenten op om goede professionals te worden in wijken als deze? Hoe laten we studenten ervaring opdoen in deze wijken? En moeten alle studenten zulke ervaring opdoen? Hoe geven we Zuid een plek in het curriculum? Dat zijn vragen waar de lerarenopleiders zich deze dag over buigen.

Rinie Biemans spreekt deelnemers toe

Rini Biemans presenteert Creatief Beheer aan deelnemers

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren