EN | NL

De Gereedschapskist

04/04/2016

De Gereedschapskist Beter samenwerken met ouders
Donderdag 14 april lancering van het eerste gereedschap.

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. Het gereedschap is ontwikkeld met en getoetst door scholen en organisaties in Rotterdam Zuid en onderbouwd vanuit literatuur en onderzoek. Onder leiding van dr. Mariëtte Lusse bundelt het lectoraat deze inzichten en producten en maakt deze toegankelijk voor de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het kennismakingsgesprek, inloopactiviteiten, het betrekken van vaders, een opvoedtool of oudernetwerken.  Natuurlijk zijn de gereedschappen ook bruikbaar voor andere wijken en gemeenten. Tien succesfactoren en vier aspecten in het verbeterproces vormen de uitgangspunten van de gereedschapskist.

Waarom
Betrokkenheid van ouders draagt bij aan het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en via die weg aan een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan. Wie kinderen wil helpen zich optimaal te ontwikkelen, doet er daarom goed aan om met ouders samen te werken. Het gereedschap biedt inspiratie om de samenwerking met ouders tot een succes te maken, vooral ook waar de drempel tussen ouders en professionals hoog is. 

Voor wie
De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. In de beginfase is het gereedschap vooral geschikt voor (aankomend) professionals in en om het onderwijs. Vervolgens komen de instrumenten ook beschikbaar voor (aankomend) professionals in de opvang, de wijk of zorg.

Hoe 
Vanaf 14 april 2016 wordt iedere derde donderdag van de maand een nieuwsbrief inclusief gereedschap en verdiepend materiaal verzonden. Het materiaal wordt ook online gepubliceerd op www.hr.nl/gereedschapskist.

Aanmelden voor de nieuwsbrief >

Gereedschap #1: Het Kennismakingsgesprek   
Het Kennismakingsgesprek is een individueel gesprek, vroeg in het schooljaar, om kennis te maken met de ouders van elk kind in de klas en zo de basis te leggen voor de wederkerige relatie tussen leraar en ouder. Kennismaken met ouders zorgt ervoor dat ouders en leraren meer beeld hebben van elkaar en dat zij het kind beter kunnen begeleiden. Het voorkomt dat school en ouders elkaar pas spreken als er slecht nieuws is.

Ouders in Rotterdam Zuid   
Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid bestaat uit Mariëtte Lusse (lector), Martine van der Pluijm, Monique Strijk, Rosa Rodrigues, Sanneke de la Rie, Leonie le Sage, Peter Vanhoof, Liesbeth van der Ree en Luuk van Schie (onderzoekers). Het lectoraat is ingebed bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam en werkt samen met partners in en buiten Rotterdam.

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times