EN | NL

Thuis in Taal

06/06/2016

In het kader van het project Thuis in Taal is in april en mei 2016 geëxperimenteerd met een oudercursus gericht op de versterking van de Nederlandse taal. Het programma bestaat uit bijeenkomsten van 45 minuten, waarin ouders van jonge kinderen beelden van hun kind in de klas zien en uitleg krijgen over wat de kinderen leren. Het doel van deze cursus is om ouders inzicht te geven in wat kinderen op school leren en hierover in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt plaats in de Nederlandse taal, waardoor ouders hun Nederlandse taalvaardigheid oefenen en versterken. Daarnaast wordt ingegaan op wat ouders thuis kunnen doen om de taal van het kind te stimuleren passend bij de informele situatie thuis. De leerkracht speelt een actieve rol in het gesprek en ouders wisselen ervaringen uit. Zo leren leerkrachten en ouders elkaar beter kennen en wordt de samenwerkingsrelatie versterkt. 

Ouder: "Ik zie nu hoe mijn kind in de klas is. Ik begrijp nu beter wat de leerkracht bedoelt en wat de leerkracht van mij verwacht. Ik ga meer praten met mijn kind."

Ouder: "Ik heb mijn vraagformulering tegenover mijn kinderen aangepast, dit helpt echt. Mijn kind vertelt nu meer. Ik vraag niet meer wat mijn kind op school heeft gedaan, maar wat mijn kind het leukste vond."

Ouder: "Nadat ik gestopt ben met werken merk ik dat mijn Nederlandse taal achteruit is gegaan, deze bijeenkomst biedt mij de mogelijkheid om Nederlands te praten."

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel