EN | NL

Bijeenkomst Ouders op Zuid

06/06/2016

Maandag 30 mei organiseerde het lectoraat Ouders op Zuid een bijeenkomst waarin organisaties die in het thuisfront ondersteuning bieden aan ouders en kinderen waren uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst was om de samenwerking met laaggeletterde ouders te verkennen en de taalstimulering thuis verder te versterken. Tijdens deze bijeenkomst waren de volgende partijen aanwezig: VoorleesExpress, de Katrol, Bureau Frontlijn, LOV/Tornante, Stichting Lezen & schrijven, Peuter en Co, stichting MEE en Zebra Welzijn uit Den Haag. Na een uitwisseling over de gebruikte methodieken en ervaringen van de genodigden, volgde een presentatie van Martine van der Pluijm, promovenda bij Hogeschool Rotterdam, over de ontwikkelde methodiek Thuis in Taal en de eerste resultaten daarvan. Vervolgens werd besproken hoe organisaties elkaar kunnen vinden om de ondersteuning van laaggeletterde ouders in de eigen praktijk te versterken. Dit leidde tot concrete ideeën die nader wordt uitgewerkt. Tijdens een vervolgbijeenkomst in november 2016 worden deze stappen per organisatie teruggekoppeld. Voor Zebra Welzijn in Den Haag geldt dat zij een eigen pad in Den Haag zullen bewandelen met de lokale organisaties daar en het lectoraat hierbij zullen betrekken. 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel