EN | NL

BOOR Class

20/06/2016

Op 8 juni organiseerden PABO Hogeschool Rotterdam en BOOR voor ruim 50 leerkrachten en directieleden van de po- en so-scholen de BOOR Class: ‘Wetenschap en Technologie moet je doen!’.

Het was een eerste bijeenkomst binnen het professionaliseringtraject van BOOR: Platform voor Wetenschap en Technologie. Het uitgangspunt van de eerste bijeenkomst is: Hoe geven we Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) handen en voeten in de klas?

In de collegezaal werd afgetrapt met twee leerkrachten die vertelden over hun W&T- ervaringen op hun school. Vanuit welke visie benaderen zij W&T en hoe zijn zij W&T aan het vormgeven?

Daarna konden de aanwezigen deelnemen aan een van de vier workshops, bedoeld om leerkrachten op een actieve manier tien lesideeën en didactische handvatten te geven.

De workshops hadden de volgende thema’s:

  •          Talentontwikkeling en hoogbegaafdheid
  •          Creativiteit: koppeling leggen tussen domein W&T en Kunstzinnige Oriëntatie
  •          Loopbaanoriëntatie, begeleiding en ouderparticipatie
  •          ICT in de 21e eeuw: programmeren, maken met nieuwe technologie

De workshops werden gezamenlijk verzorgd door leerkrachten, derdejaars studenten, pabo-docenten en medewerkers van het Wetenschapsknooppunt Z-H.

Na een korte pauze gingen de aanwezigen in groepjes (per school) uiteen om een Quick scan te maken aan de hand van de volgende vragen:

  •          Welke aangrijpingspunten in het huidige curriculum heeft mijn school, om W&T te implementeren?
  •          Waar gaan we komend jaar aan werken (jaarplan 2016-2017)?
  •          Waar willen we staan in 2020 (punt op de horizon)?

Daarna volgde een pauzegesprek waarin de groepjes hun bevindingen uitwisselden met een andere school. Interessant was te zien hoe divers de opzetten waren, maar dat W&T veel kansen biedt was bij iedereen duidelijk.

 

 

Ten slotte werd er plenair ingegaan op wat W&T nu concreet voor BOOR betekent. De opgedane lesideeën kunnen al voor de zomervakantie in de klas uitgeprobeerd worden. In het nieuwe schooljaar gaan leerkrachten in leerkringen werken aan het inpassen van W&T in de school. Via een digitaal platform wordt het mogelijk om elkaars ervaringen en lessen te delen.

Want zoals een leerkracht als slot opmerkte: ‘Ik ga morgen gelijk met W&T aan de slag, want het is eigenlijk zo leuk en eenvoudig in alle vakken in te zetten dat ik niet begrijp waarom ik het niet eerder gedaan heb.

 Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren