Verhalen

Benieuwd naar de meerwaarde van EMI-HR voor jou? Studenten, docenten en partners delen hun ervaringen op diverse manieren.

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

In dit artikel wordt onderzocht waarom veel vaders, vooral jonge vaders met een migratieachtergrond, zich niet altijd betrokken voelen bij de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen. Verschillende obstakels, zoals een gebrek aan betrokkenheid van zorgverleners en culturele stigma's, worden aangekaart en oplossingen worden voorgesteld, zoals meer bewustwording en educatie, veilige ruimtes voor vaders om emoties te delen, flexibele werkuren en op maat gemaakte hulpmiddelen

Bob Janse (kwartiermaker Samen & Anders)

Bob Janse is kwartiermaker bij woongemeenschap Samen & Anders. Hij werkt samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, onder andere om de impact van het wooncomplex inzichtelijk te maken. "De uitkomst is dat elke euro die we in het project steken, vier euro rendement oplevert."

Renee Meisters (student Communication and Multimedia Design)

Renee Meisters van de opleiding Communicatie Multimedia Design is bij Sociaal ondernemerschap afgestudeerd. Ze heeft een tool ontwikkeld zodat sociaal ondernemers hun impact inzichtelijk kunnen maken.

Tina Akkerhuis (student Social Work)

Tina Akkerhuis is afgestudeerd bij Mentoren op Zuid. Ze heeft hier onderzoek gedaan naar welke begeleiding een ISK nodig heeft.

Claire Schiebroek (student Communicatie)

Claire Schiebroek is bij EMI afgestudeerd. Ze heeft hiervoor een corporate story geschreven en zo is zij erachter gekomen wat EMI drijft

Gaby de Boer (coördinator en docent Mentoren op Zuid – Thomas More Hogeschool )

Gaby de Boer Coördinator en docent Mentoren op Zuid - Thomas More Hogeschool 

Ellen Boslooper en Vince van Zeeland (docent en student minor Risicomanagement & Gedrag)

Voor de Afrikaanderwijk Coöperatie is de missie met name het verhogen van de arbeidsparticipatie in de wijk. Ellen Boslooper en Vince van Zeeland vertellen hierover.

Mildred Monpellier (onderzoeker Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg)

Verpleegkundige en medisch antropoloog Mildred Monpellier is docent aan de opleiding Verpleegkunde. Sinds maart 2020 doet ze daarnaast vanuit het Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg, dat deel uitmaakt van het kenniscentrum Zorginnovatie, onderzoek bij het EMI-programma Mama’s Garden. 

Gido Noordhuis (student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Gido Noordhuis heeft bij Urban Innovation stage gelopen. Hier deed hij onderzoek naar volkshuisvesting

Maarten Jan van ’t Oever (docent Business & Leisure)

Studenten die deelnemen aan Leisure LAB 010 krijgen les letterlijk in het werkveld. Maarten-Jan van 't Oever is docent in dit contextrijke onderwijsinnovatie-experiment.

Richard Nazier (student Leisure & Events Management)

Richard Nazier Cultuurmaker en student Leisure & Events Management vertelt over zijn talkshows.

Soesja Pijlman (docent Mentoren op Zuid)

Soesja Pijlman is docent Mentoren op Zuid. Tijdens de mentorbijeenkomsten werkt ze samen met studentmedewerker Caspar van Eerden. In een brief beschrijft ze haar ervaringen tijdens de periode voor de zomervakantie van 2019.

Caspar van Eerden (student Lerarenopleiding Geschiedenis)

Caspar van Eerden volgt de Lerarenopleiding Geschiedenis en is studentmedewerker bij Mentoren op Zuid. Hij beschrijft zijn ervaringen in de samenwerking met docent Soesja Pijlman.

Gert-Jan van der Maas (programmamedewerker Mentoren op Zuid)

Programmamedewerkers Gert-Jan van der Maas en Margriet Clement maken de balans op na zes jaar Mentoren op Zuid.

Elseligia Livramento Monteiro (student Social Work)

Social work student Elseligia Livramento Monteiro heeft stage gelopen bij Mama's Garden en organiseerde hier onderander bijenkomsten.

Tessa Nicolaas (leerkracht basisonderwijs)

Tessa Nicolaas oud-student pabo en nu leerkracht basisonderwijs, heeft een duidelijke visie op hoe W&T-onderwijs er op de basisschool uit moet zien.

Quincy Maan (student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Quincy Maan derdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie heeft tijdens zijn stage bij Samen & Anders een effectmeting uitgevoerd.

Juliette van den Berg (student Marketing of Social Business)

Juliette van den berg van de opleiding Commerciële Economie: Marketing of Social Business van Hogeschool Rotterdam vertelt over wie zij is, wat zij heeft gedaan en welke ervaring zij heeft gehad met EMI.

Demi de Winter (student Leisure & Event Management)

Demi de winter van de opleiding Leisure & Event Management van Hogeschool Rotterdam vertelt over wie zij is, wat zij heeft gedaan en welke ervaring zij heeft gehad met EMI.