EN | NL

Rotterdamse Stadsatlas

Opdrachtgever: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Om en nabij 100 Rotterdamse buurten zijn getalsmatig in kaart en in beeld gebracht middels ± 40 statistische variabelen en uniforme buurtkaarten.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Vraagstelling

Hoe verhouden de Rotterdamse buurten zich onderling in termen van demografie, economie, leefstijlen, veiligheid, woningtypologie- en waarde en andere variabelen? En daarnaast: hoe verhoudt Rotterdam Zuid zich tot de rest van Rotterdam? Doelstelling is het inzichtelijk maken van waar er wat in de stad gebeurt. En veronderstellingen - zoals dat er geen armoede in het centrum is of Zuid onveilig is - te toetsen aan grootschalig statistisch en ruimtelijk onderzoek aan de hand van een objectieve inventarisatie van de meest recente gegevens van o.m. COS, Rotterdam Open Data, CBS en Open Street Maps.

Aanpak

De methodiek is afgeleid van de Metropolitan World Atlas (Arjan van Susteren; 010publishers 2005, 2007) waar - op uniforme wijze - 101 wereldsteden in kaart zijn gebracht. Deze wijze van inventariseren heeft destijds tot nieuwe inzichten geleid. Dit project beoogde het verkrijgen van dezelfde actuele inzichten, maar dan gericht op Rotterdam. De ambitie bij de Rotterdamse Stadsatlas was het creëren van een perspectief van een buurt in de context van de stad. Met vergelijkbaar succes, gegeven de nieuwe inzichten en onderzoeksvragen die deze studie heeft opgeleverd.

Resultaat

De atlas bevat demografische en ruimtelijke data die door studenten kunnen worden gebruikt voor o.m. vervolgonderzoek. De data tonen inzichten van wijken in Rotterdam, waardoor iedereen kan zien wat er in hun eigen stad speelt. Zo blijkt er relatief veel armoede te zijn op de Kop van Zuid, terwijl inkomens en vastgoedwaarden relatief hoog zijn. De data kunnen ook praktisch gebruikt worden door bewoners, bezoekers en ondernemers van Rotterdam. Stel, je verhuist naar Pendrecht. Waar kom je dan terecht? Hoe is de demografische bewonerssamenstelling? Zijn er veel winkels? Is er criminaliteit?

Eigenschappen

  • Minor+
  • Multidisciplinair
  • Prijswinnaar: Winnaar PI-Award 2015

Opleiding(en)

  • Vastgoed en Makelaardij
  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
  • Vastgoed en Makelaardij

Sector

  • Economie
  • Techniek
  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheidszorg

Aan dit project werkten mee

Pim van der Zwet

Begeleider(s)

Harrij Vroemen

Type

ProjectContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee