EN | NL

The Smart Walker

Opdrachtgever: EMI, programma Gezond op Zuid

Een slimme rollator met sensoren en GPS-module maakt ouderen langer zelfredzaam en mobieler. Dit kan de kans op eenzaamheid verkleinen.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Vraagstelling

De minor Urban Interaction Design leert je hoe mensen de stedelijke ruimte om zich heen, eigen maken. Hierbij onderzoek je ook de rol van digitale media. Er wordt kritisch gekeken naar het huidige leven in de stad, om nieuwe waardevolle verbindingen tussen mensen, dingen en plekken te ontwerpen. Voor de opdracht gaan studenten binnen het programma Gezond op Zuid aan de slag met de onderzoeksvraag: Hoe dragen gemedieerde interacties in Rotterdam Zuid bij aan de zelfredzaamheid van ouderen? Uit onderzoek blijkt namelijk dat mobiliteit een bepalende factor is voor vereenzaming bij ouderen.

Aanpak

Een knelpunt blijkt het in contact komen met de doelgroep. Na een verkenning en een quick scan in de wijk, wordt aansluiting gezocht bij het gemeenteprogramma Langer Thuis. Dit programma pakt eenzaamheid aan onder ouderen binnen de wijk Hillesluis. Een goede ingang waardoor de studenten direct met bewoners in contact komen, inzichten te verkrijgen en concepten kunnen testen. Design research, prototyping en iteraties leiden tot oplossingen/aanbevelingen, die uiteindelijk leiden tot o.a. de Smart Rollator.

Resultaat

Het resultaat is een innovatieve oplossing waarbij het inzetten van smarttechnologie een groot maatschappelijk probleem, zoals eenzaamheid, probeert terug te dringen. Door in het handvat van de rollator trilsensoren te implementeren, die verbonden zijn met een GPS-module, kunnen ouderen makkelijkere de weg (terug) vinden. Als het rechterhandvat gaat trillen, betekent dit dat de oudere naar rechts moet sturen met z’n rollator, idem bij links. Een ‘slimme’ rollator dus waarmee ouderen langer zelfredzaam en mobiel kunnen zijn. Hierdoor de kans op eenzaamheid wordt verkleind.

Eigenschappen

 • Kenniscentrum: Creating 010
 • Minor:
 • Minor+:
 • Multidisciplinair:
 • Prijswinnaar: Meest creatieve presentatie EMI-Zuid Inspireert 2016

Opleiding(en)

 • Communication and Multimedia Design
 • Communication and Multimedia Design
 • Communicatie
 • Creative Media and Game Technologies
 • Industrieel Product Ontwerpen

Sector

 • Kunst
 • Media & ICT
 • Economie
 • Techniek
 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheidszorg

Aan dit project werkten mee

Martijn Verleg

Begeleider(s)

Eva Visser

Type

Onderzoek

Media

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems