EN | NL

Stad als Leefomgeving

Opdrachtgever: Wooncorporatie Woonstad Rotterdam

Advies update wijkvisie Feijenoord voor wooncorporatie Woonstad Rotterdam.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Vraagstelling

In dit project wordt er advies gegeven aan opdrachtgever wooncorporatie Woonstad Rotterdam over de te voeren strategie voor de wijk Feijenoord. Omdat de bestaande wijkvisie uit 2015 op sommige punten verouderd is, gaat het advies in op een update daarvan. Hierbij worden de gevolgen van de nieuwe woningwet en recente economische ontwikkelingen – voor zowel Woonstad Rotterdam als voor bewoners en andere partners in de wijk - meegewogen. In het advies wordt ook meegenomen op welke manier Woonstad Rotterdam zou moeten reageren op het veranderde gemeentelijk beleid (Woonvisie 2030).

Aanpak

Allereerst zijn er andere wijkvisies onderzocht. Hierbij werd gekeken naar eventuele gelijkenissen, die van pas zouden kunnen komen. Vervolgens formuleerden wij de hoofdvraag en de deelvragen. Om deze hoofd- en deelvragen te beantwoorden, werd de wijk Feijenoord op verschillende manieren onderzocht, d.m.v. interviews, enquêtes en observaties. Na het beantwoorden van deze vragen, kwamen we erachter dat er in de toekomst rondom de wijk vele veranderingen zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe Kuip en het bijbehorende plan hiervoor: Feijenoord City. Dit werd nader onderzocht.

Resultaat

Uiteindelijk is er een advies opgesteld voor wooncorporatie Woonstad Rotterdam. Dit advies bestond uit Quick Wins en een langetermijnvisie. De Quick Wins waren voor de komende vier jaar en daarna kon er over worden gegaan op de langetermijnvisie. Onder de Quick Wins vielen bijvoorbeeld kleine ingrepen: onderhoud van de wijk. De langetermijnvisie sloeg kort samengevat neer op vernieuwing. Woonstad moet gaan samenwerken met alle belanghebbenden rondom de wijk Feijenoord, om zo samen heel Zuid te vernieuwen. Dit gaan zij dan ook echt doen en dat maakt het project juist realistisch en leuk!

Opleiding(en)

  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie

Sector

  • Techniek
  • Economie

Aan dit project werkten mee

Michelle Tanis

Begeleider(s)

Jack Hoogeboom

Type

Project

MediaContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times