EN | NL

Kwetsbare jongeren matchen aan een zorg-, school- of werktraject

Opdrachtgever: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

In Rotterdam is de jeugdwerkloosheid hoog. Het Jongerenloket helpt jongeren hun toekomst weer vorm te geven. Zij worden middels verschillende trajecten op het gebied van zorg, school of werk ondersteund. Hierin werken de jongeren onder andere aan zelfredzaamheid. Om jongeren optimaal te kunnen begeleiden ben ik onderzoek gaan doen naar of en hoe er een digitale toepassing kan worden ingezet in het verbeteren van deze ‘journey’ die een jongere doorloopt. Welke tools hebben coaches nodig om ze de juiste begeleiding te kunnen bieden?

Vraagstelling

De vraag die centraal stond binnen dit project was: hoe kunnen jongerencoaches binnen het Jongerenloket, kwetsbare jongeren succesvol matchen aan een traject en hen in aanloop naar het traject toe zo goed mogelijk begeleiden? Er bevinden zich meerdere knelpunten binnen deze vraag. Enkele hiervan waren bijvoorbeeld: het unieke profiel van een jongere, het gebrek aan motivatie voor deelname vanuit jongeren, het gebrek aan overzicht en inhoudelijke en actuele informatie voor coaches, en de vertrouwensband tussen jongeren en hun toegewezen coach. De focus binnen dit onderzoek ligt op het voorkomen van een mis-match en het verbeteren van de interactie tussen de jongeren en coaches, omtrent de mogelijkheid en keuze van de inzet van een traject.

Aanpak

Het proces bestaat uit 3 hoofdfases: onderzoek, concept en realisaties waarin nauw wordt samengewerkt met de doelgroep. Aan de hand van verschillende iteraties wordt er naar het eindproduct met aanbevelingen toegewerkt. In de onderzoeksfase zijn de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht: kwetsbare jongeren, jongerencoaches en trajectaanbieders. Aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden zijn inzichten opgedaan. Hierin zijn het matchingsproces en de leefwereld van een jongere uitgebreid aan bod gekomen. Enkele gebruikte methoden zijn: immersion, verschillende interviewvormen en creatieve sessies. De behoeften en belangen zijn vervolgens tegenover elkaar gezet en hebben geleid tot ontwerpcriteria. Een belangrijk inzicht dat voor sturing heeft gezorgd in mijn ontwerpopgave is de behoefte aan vergroting en versterking van de betrokkenheid van de jongeren gedurende het keuzeproces. Door creatieve technieken in te zetten, zoals mindmapping, toevalstreffer en directe analogie ben ik tot eerste concepten gekomen. Visualisaties van deze concepten zijn voorgelegd aan de doelgroep. Op basis van deze nieuwe reeks inzichten is hierop geïtereerd met als eindresultaat het concept: ’Trajectmatch: jouw stem telt!’.

Resultaat

Het eindconcept ‘Trajectmatch: jouw stem telt!’ is een interactieve webapplicatie dat coaches ondersteunt in de begeleiding naar een traject. Het ontwerp reikt meerdere functionaliteiten en tools aan in het vinden van de juiste match tussen jongere en traject. Hierin is de tool ‘Trajectwijzer’ de belangrijkste. Jongeren en coaches gaan hierin samen op zoek naar een traject waarin jongeren worden betrokken in deze keuze. Ze krijgen daadwerkelijk de ruimte om hun mening te geven. Positieve stellingen die de passie en vaardigheden van de jongeren belichten leiden tot een persoonlijke filter aan trajecten. Zowel jongeren als coaches komen op een snelle en gemakkelijke manier meer te weten over de trajecten. In de applicatie komen onder andere veelgestelde vragen, ervaringen, een virtual tour en informatie over het programma naar voren. Door op verschillende manieren jongeren te voorzien van deze informatie wordt de drempel tot daadwerkelijke deelname verlaagd. Het biedt de coaches meer overzicht en ondersteuning in het maken van een professioneel en verantwoorde eindbeslissing. Deze resultaten zullen worden meegenomen in verdere vorderingen binnen het vraagstuk dat binnen de Gemeente Rotterdam speelt: hoe kunnen jongerencoaches efficiënter te werk gaan zodat ze zich kunnen focussen op de interactie met jongeren? Terugkijkend op mijn afstudeerperiode heb ik enorm veel geleerd. Je krijgt te maken met maatschappelijke vraagstukken en zal hier zelf veel lijntjes voor moeten uitzetten om met de juiste mensen in contact te komen. Dit is zeker een uitdaging geweest. Je moet zelfstandig aan de slag gen je moet rekening houden met een hoop belanghebbenden die een eigen agenda hebben. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik weet wat ik nodig heb om zelfstandig een project te draaien en om mezelf assertief op te stellen. Daarnaast heeft mijn afstudeeronderzoek geleid tot een verbredende kijk op de maatschappij. Je leeft vaak in je eigen bubbel en leert er daarom enorm veel van wanneer je gedwongen verder leert kijken dan je eigen leefomgeving.

Opleiding(en)

  • Communication & Multimedia Design

Aan dit project werkten mee

Evi Franken

Type

AfstuderenContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen