EN | NL

Afrikaanderwijk vooruit

Opdrachtgever: Afrikaanderwijk Coöperatie

Voor de Afrikaanderwijk Coöperatie in Rotterdam Zuid, heb ik onderzoek gedaan naar wat de meerwaarde is van hun aanwezigheid in de Afrikaanderwijk. Mijn einddoel voor dit afstudeeronderzoek was om een interactief digitaal product te ontwerpen voor ondernemers.

Vraagstelling

Mijn onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe kan de Afrikaanderwijk Coöperatie hun meerwaarde zichtbaar maken om een passende merkbeleving neer te zetten voor hun opdrachtgevers?’ Wat houdt meerwaarde in? Wat is een passende merkbeleving en wie zijn de opdrachtgevers? Dit zijn de belangrijkste vragen waar ik antwoord op wilde geven. De Coöperatie heeft een faciliterende rol in het samenbrengen van verschillende partijen om zo de Afrikaanderwijk van binnenuit economisch sterker te maken. Ik heb mijn onderzoek op één groep gericht, namelijk de ondernemers die lid zijn van de Coöperatie. Wat kunnen de ondernemers en de Afrikaanderwijk voor elkaar betekenen?

Aanpak

Door een zestal ondernemers te benaderen en te bevragen over wat hun behoeftes en ervaringen zijn met de Afrikaanderwijk Coöperatie en de wijk zelf heb ik inzichten verzameld. Deze inzichten heb ik gedeeld met de Coöperatie en met mijn afstudeerbegeleider. Met de belangrijkste en meest voorkomende inzichten heb ik drie verschillende concepten bedacht, die ik ook weer heb voorgelegd aan de ondernemers die ik heb gesproken. Zij hebben de voorkeur voor een concept aangeven die ik vervolgens verder ben gaan uitwerken.

Resultaat

Het resultaat was een (web)app met de naam ‘Link Up’ voor ondernemers die lid zijn van de Coöperatie. Voor de ondernemers heeft dit concept als meerwaarde dat ze hun diensten makkelijker kunnen aanbieden of vragen. Ze willen graag met elkaar samenwerken maar weten dit niet echt van elkaar, omdat ze vaak te druk zijn met hun eigen onderneming(en). Voor de Coöperatie heeft de app als meerwaarde dat zij met behulp van de app beter inzicht hebben over de diensten die de ondernemers willen aanbieden. Anderzijds kunnen zij ondernemers aan elkaar voorstellen en binden omdat zij met de App in kunnen zien hoe verschillende ondernemers elkaar aan kunnen vullen. Wat ik van mijn afstudeerperiode heb geleerd is dat ontwerpen met nauwe betrokkenheid van de doelgroep beter ontvangen wordt, omdat hun eigen ideeën visueel worden gemaakt.

Opleiding(en)

  • Communication & Multimedia Design

Aan dit project werkten mee

Terrence Pinas

Type

AfstuderenContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen