EN | NL

Mama’s Garden groeit!

Opdrachtgever: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

In de afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van Mama’s Garden, een ontmoetingsplek voor moeders.

Vraagstelling

Na het afstuderen op de Willem de Kooning Academie kregen wij, Marlijn Quirijnen (product ontwerper), Mariëlle van ’t Zand (grafisch ontwerper) en Mats Tijmes (art director) de kans om het minor project verder te ontwikkelen. Er waren verschillende punten waar we nog aan konden werken zoals de visuele identiteit, Mama’s Garden zichtbaar maken, werven van moeders en uitbreiding van Mama’s Garden op andere plekken in Nederland.

Aanpak

We hebben verschillende meetings gehad met partijen zoals het team van Mama’s Garden zelf, bestaande uit projectleiders, onderzoekers en studenten. We hebben locaties van Mama’s Garden bezocht om te kijken hoe Mama’s Garden nu zichtbaar wordt gemaakt en hoe we dit kunnen verbeteren. Ook zijn er gesprekken geweest met bezoekers van Mama’s Garden en hebben zij vragenlijsten ingevuld om er achter te komen wat hun behoeftes en motivaties zijn. Samen met ondersteuning van externe partners en professionals, en de behoefte van het team van Mama’s Garden zelf, om Mama’s Garden uit te breiden op andere plekken in Nederland, is er voor gekozen om een toolkit te ontwikkelen waarmee je een eigen Mama’s Garden kan opzetten.

Resultaat

Met een nieuwe visuele identiteit onder de arm hebben we producten ontwikkeld zoals posters, krijtsjablonen, plantenstekers, displays, bedrukte tasjes, (kinder)tattoo’s, kleurplaten en stickers. Deze producten zijn al ingezet om naamsbekendheid te krijgen. Voor het verzamelen van ideeën en informatie is er een ‘Groeiboek’ ontwikkeld wat studenten en het team van Mama’s Garden kan gebruiken. Ook is de eerste versie van de toolkit ‘Ontdek jouw Mama’s Garden’ gemaakt en gaat de testfase in. We hebben onze ervaring in communicatie, productie en netwerk kunnen uitbreiden. Het geeft veel betekenis om aan een project te mogen werken waar verschillende mensen samen kunnen groeien.

Aan dit project werkten mee

Marlijn Quirijnen, Mariëlle van ’t Zand, Mats Tijmes

Type

ProjectContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen