EN | NL

Impactmeter sociaal ondernemers

Opdrachtgever: Expertisecentrum Maatschappelijk Innovatie

de ontwikkeling van geschikte tool voor sociaal ondernemers om hen te helpen bij het maken van een maatschappelijke impactmeting. Impact meten is moeilijk en tijdrovend. De app biedt een leermodel om efficiënter en effectiever impact te meten.

Vraagstelling

EMI heeft mij de opdracht gegeven een oplossing/interventie te ontwerpen die sociaal ondernemers helpt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het meten van impact. Sociaal ondernemers worden steeds vaker gevraagd verantwoording af te leggen over de meerwaarde. Aanleiding voor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken om opdracht te geven (sociaal) ondernemers te helpen met tools om impact te kunnen meten. Het meten van impact is een lastige opgave. Dit is te wijten aan het feit dat het wijkinitiatief effect sorteert op verschillende domeinen, zoals zorg, welzijn, milieu en werk en inkomen. Om de impact te registreren moeten zij veel meten en monitoren, en dat kost geld. Wijkinitiatieven richten zich vaak op preventieve interventies. Het vaststellen van de impact van preventieve maatregelen is nog lastiger, omdat de initiatieven in de meeste gevallen kleinschalig van opzet zijn, er bijna nooit een 0-meting gedaan wordt en er geen vergelijking mogelijk is met soortgelijke situaties zonder de betreffende interventie. Hiervoor is een webbased tool ontwikkeld, namelijk impactpad.nl. Toch blijkt uit onderzoek van social Enterprise (Social Enterprise, 2019) dat deze tool maar bij x aantal sociaal ondernemers bekend is. Hoe zorgen we dat sociaal ondernemers daadwerkelijk aan de slag te gaan met het meten van hun impact? Hoe kunnen we zorgen dat sociaal ondernemers daadwerkelijk aan de slag gaan met het meten van hun impact?

Aanpak

Aanpak: Het doel is om een gebruiksvriendelijke en niet te ingewikkelde tool te ontwikkelen, zodat een sociaal ondernemer daadwerkelijk aan de slag gaat met het meten van hun impact. Er zijn diverse onderzoeksmethoden gebruikt zoals een empathy map, creatieve technieken, expert interviews, journey maps en desk research. Deze onderzoeksmethoden hebben inzicht gegeven in de problemen en behoeften van de sociaal ondernemers m.b.t. reeds bestaande producten op dit gebied. Het onderzoek heeft geleid tot ontwerpcriteria waar het concept aan moet voldoen. Door de complexiteit van het onderzoek, heb ik keuzes moeten maken welk onderdeel ik uitwerk. Ik heb ervoor gekozen om een stabiele basis te ontwikkelen en een netwerk op te zetten, zodat aan de hand hiervan het concept doorontwikkeld kan worden. Door middel van diverse creatieve technieken zoals een brainstorm, longlist en schetsen zijn er concepten bedacht. Deze concepten zijn getest bij de doelgroep en stakeholders. Hier is uiteindelijk een concept uitgekomen, genaamd “Impact Monitor”. Het is een interactief product, dat het mogelijk maakt om als sociale ondernemer hun impact meting op een efficiëntere en effectievere manier uit te voeren. Deze kunnen ze dan voorleggen aan hun financiers en stakeholders om hun maatschappelijke impact aan te tonen. En mede daardoor hun geldschieters te motiveren in hun project te investeren. Daarnaast kunnen ze hun eigen impact prestaties over de jaren heen beter reflecteren en van daaruit aan verbeterpunten werken.

Resultaat

Het verlagen van de drempel voor het maken van een maatschappelijke impact meting begint bij het bieden van een geschikte tool, waarmee de sociaal ondernemer zijn impact kan meten. Bij het huidige ontwerp van de tool heb ik gekeken hoe ik de pijnpunten op het gebied van maatschappelijke impact meten van de sociaal ondernemers kan wegnemen of verzachten. Bij het ontwerpen heb ik rekening gehouden met de user experience en het user interface. Snapt de sociaal ondernemer de werking van de tool en is de tool makkelijk te gebruiken? De tool dient als basisstramien waarop voortgebouwd kan worden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het visueel ontwerp en is er nog geen definitieve invulling gegeven aan de modellen binnen de niveaus. Simpelweg omdat het te veel werk en onderzoek vereist om dit in een half jaar te bewerkstelligen. Met de Impact Monitor reik ik sociaal ondernemers een structuur aan zodat zij efficiënter en effectiever hun impact bij kunnen houden. Daarnaast zorgt het ervoor dat ze beter in staat worden gesteld om te reflecteren op hun eigen impact prestaties over de jaren heen.

Opleiding(en)

  • Communicatie & Multimedia Design (CMD)

Aan dit project werkten mee

Renee Meisters

Type

AfstuderenContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee