EN | NL

Studeren, starten en andere problemen in huisvesting

Opdrachtgever: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Vanuit Studeren Starten Stijgen (programma van Urban), ben ik bezig geweest met drie onderzoeken rondom huisvesting. Hier zijn onderzoeksvragen uitgekomen, aanbevelingen richting partners, een tijdlijn van 6 meter en een rapport.

Vraagstelling

In gesprek over de huidige woningnood kwamen drie vragen naar boven: Welke problemen zijn er nu? Waar komen we vandaan? Waar moeten we naar toe? Deze drie vragen vormen de basis voor drie onderzoeken.

Aanpak

De vraag ‘welke problemen zijn er nu in huisvesting?’ Is onderzocht door een mediascan te maken. 100 krantenartikelen rondom “huisvesting en woningnood” zijn verzameld om het probleem scherper te krijgen. Het tweede onderdeel, ‘Waar komen we vandaan?’ is beantwoord door een tijdlijn te maken van de ontwikkeling van beleid op volkshuisvesting tussen 1901 en 2019. De vraag ‘Waar moeten we naar toe?’ is beantwoordt door een casestudy naar het aantrekken van leraren in het basisonderwijs van Lombardijen & door een workshop rondom de realisatie van studentenwoningen. Voor de onderzoeken zijn 31 interviews afgenomen, 152 bronnen geraadpleegd en is gesprek gevoerd met stedenbouwkundigen en studenten.

Resultaat

Het resultaat is mediascan die aangeeft waar de problemen nu liggen: o.a. een tekort aan studentenwoningen, beperkte ruimte voor corporaties, stijging van daklozen, stikstofcrisis legt de woningbouw stil, enorme stijging van de prijzen en kans op een bubbel. Verder een tijdlijn van ruim 6 meter die gebruikt kan worden als discussiestuk met partners rondom de problemen in volkshuisvesting. Uit het onderzoek naar leraren in Lombardijen is een onderzoeksrapport gekomen waarin aanbevelingen richting Havensteder, de Gemeente, EMI en de onderwijsmanager Pabo zijn gekomen. Uit de Workshop zijn twee modellen gekomen waarbij studieverenigingen een rol spelen in de realisatie van studentenwoningen. De uitkomsten van de onderzoeken zijn (+ kleinere deelvragen) gebundeld in een beroepsrapport. Een rapportage waarin alle beroepsproducten samenkomen met aanbevelingen voor vervolgonderzoek per onderdeel. Hierover kan EMI in gesprek met praktijkpartners en kunnen studenten aan de slag met concrete (vervolg)vraagstukken die relevant zijn op Zuid. Het was erg leerzaam om te onderzoeken. Ik heb nieuwe manieren van onderzoek uit kunnen proberen, ben veel de literatuur in gedoken, heb vak experts vanuit het netwerk van EMI kunnen ontmoeten en kon in de wijk met scholen en leraren in gesprek. Kortom: tof, nuttig, leerzaam, leuk.

Opleiding(en)

  • Ruimtelijke ordening en planologie (ROP)

Sector

  • Urban Innovation

Aan dit project werkten mee

Gido Noordhuis

Type

StageContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel