EN | NL

Naamsbekendheid EMI op de opleiding communicatie

Opdrachtgever: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek onder HR studenten van de opleiding communicatie naar de bekendheid van EMI. Met als doel om inzichtelijk te maken op wat voor manier de naamsbekendheid vergroot kan worden.

Vraagstelling

Er is een aantal opleidingen waar EMI over het algemeen wel bekend is bij zowel student als docent. op deze opleidingen heeft het Expertisecentrum met een van haar programma’s een vaste plaats in het curriculum waardoor zij ieder collegejaar een nieuwe groep studenten aanspreekt. Maar binnen zo’n grote instelling als Hogeschool Rotterdam met bijna 40 duizend studenten, is de naamsbekendheid procentueel gezien nog laag. Daarom ligt er een communicatievraagstuk om iets te doen aan de naamsbekendheid en zichtbaarheid van EMI. Om het onderzoek af te bakenen richt het onderzoek zich op het verhogen van de naamsbekendheid binnen de opleiding communicatie. Doel: de studenten informeren over wat EMI is en wat zij doen, om de bekendheid te vergroten. Studenten kunnen met een verfrissende en eigentijdse denkwijze meewerken aan oplossingen voor de complexe maatschappelijke vraagstukken waar het Expertisecentrum zich dagelijks mee bezighoudt. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan de naamsbekendheid van EMI op de lange termijn worden vergroot onder de HR-studenten van de opleiding Communicatie?

Aanpak

Er is een enquête uiteengezet en vervolgens zijn er diepte-interviews gehouden onder communicatiestudenten van verschillende leerjaren. De resultaten van de enquête zijn een goede representatie van de opleiding met 80 respondenten verdeelt over jaar 1-3 en docenten. Alle verzamelde data is geanalyseerd en hier zijn een aantal inzichten en adviezen uit voort gekomen. Hierbij is ook rekening gehouden met relevantie en rendement.

Resultaat

Dit onderzoek is als adviesrapport aangeboden aan het communicatieteam van EMI om hen inzicht geven in en advies te geven voor de toename van de naamsbekendheid binnen de opleiding communicatie. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel docenten als studenten eensgezind zijn over de mogelijke oplossingen. Voorkeur gaat uit naar een project binnen de opleiding maar, gastcolleges of social media blijken ook effectieve middelen. Naast de middelen zijn persoonlijk contact en verschil kunnen maken met een opdracht voor de studenten de belangrijkste pijlers.

Opleiding(en)

  • Communicatie

Aan dit project werkten mee

Joey Koene

Begeleider(s)

B.W. van Ree

Type

StageContactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen