Programma’s

Vijf programmalijnen staan centraal: Onderwijs, Werk, Zorg & Welzijn, Wonen en Cultuur. De programma’s verbinden onderwijs, onderzoek en praktijk.

De programma’s van EMI-HR bevinden zich altijd in een verschillende staat van ontwikkeling. Het programma Thuis in Taal is afgerond bij EMI-HR en gaat bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling verder met onderzoek naar ondersteuning van laagopgeleide ouders in de thuissituatie.

Mentoren op Zuid en Mama’s Garden zijn succesvolle, langlopende programma’s.

De transformatie van EMI-HR vanaf 2021 leidt ertoe dat we gaan verkennen in hoeverre de vier overige programma’s (Sociaal Ondernemerschap, Urban Innovation, Vitaal op Zuid en Cultuur op Zuid) meer vervlochten kunnen worden en mogelijk in de toekomst zelfs gezamenlijk opgaan in één nieuw programma, dat als werktitel Leven op Zuid heeft gekregen.