Onderwijs

De Citoscores in Rotterdam-Zuid stijgen met gemiddeld 2,6 punten meer dan in de andere grote steden. Ook kiezen kinderen uit Zuid vaker voor vervolgopleidingen in de techniek of zorg. Dat blijkt uit de vierde ‘Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2019’.

EMI werkt met partners uit de leefwerelden thuis, school en buurt intensief samen om de leerprestaties én het toekomstperspectief van kinderen op Zuid structureel te verbeteren.

Mentoren op Zuid

Mentoren op Zuid koppelt betrokken studentmentoren uit het mbo, hbo en de universiteit aan leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

“De studenten zijn een rolmodel”

Twintig weken lang werken studenten en leerlingen onder schooltijd een-op-een aan doelen die samen zijn vastgesteld – op het gebied van huiswerk, loopbaanoriëntatie, talentontwikkeling of het verkennen van vervolgopleidingen bijvoorbeeld. De leerlingen ontwikkelen zich en de studenten werken aan hun professionele identiteit. Ze leren hoe ze iemand moeten coachen en doen werkervaring op in de grootstedelijke context van Rotterdam.

Bekijk de website van Mentoren op Zuid: www.mentorenopzuid.nl.

Mentoren op Zuid biedt leerlingen de kans om in contact te komen met rolmodellen die dicht bij hun realiteit staan. – Keuzevakdocent Mentoren op Zuid, Hogeschool Rotterdam

Rolmodel

Bij Mentoren op Zuid vindt een bijzondere vorm van peermentoring plaats: bij een goede match tussen student en leerling vervult de studentmentor de functie van rolmodel. Het is daarbij van belang dat de leerling zichzelf kan identificeren met de studentmentor. Vooral voor leerlingen uit milieus waar studeren niet vanzelfsprekend is, kan een rolmodel een belangrijke steun zijn. Een toevoeging aan het sociaal en cultureel kapitaal van de leerling.

Docentbegeleiding

De docenten spelen een belangrijke rol in het verloop van de mentorbijeenkomsten. Zij geven bijvoorbeeld feedback op de voorbereiding die de student per bijeenkomst maakt. Tijdens de bijeenkomst observeert de docent en stuurt bij waar nodig. Na afloop van elke bijeenkomst vindt intervisie plaats: de student kijkt samen met de docent naar de bijeenkomst en casussen of relevante theorie kunnen worden besproken. Ook de docent van de leerlingen is bij elke mentorbijeenkomst aanwezig. Samen met de docent van de student vormt hij of zij een team in het begeleiden van de koppels.  

Social media

Geen updates missen van de EMI-programma’s? Per programma onderhouden wij verschillende accounts/websites.

Mentoren op Zuid
Sociaal Ondernemerschap
Mama’s Garden

Website: Mama’s Garden

Vitaal op Zuid
Urban Innovation
Cultuur op Zuid

EMI op Zuid

Op de hoogte blijven van al het nieuws? Volg het via:

Publicatie archief

Hier vind je alle voorgaande publicaties van het programma Mentoren op Zuid.