Stadsleven | Citylife

(voorheen Urban Innovation)

City Living Lab for Social Resilience and Purpose Economy

Stadsleven werkt aan veelzijdige stedelijke vraagstukken. De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn Sociale Veerkracht, Klimaatbewustzijn en Betekeniseconomie.

De Wijkstudio van Stadsleven brengt onderwijs en onderzoek samen, middenin Rotterdam-Zuid: contextrijk, uitdagend en transdisciplinair.

Uniek is de samenwerking van studenten, docenten, lectoren, bewoners en stadsprofessionals. Zij verbinden de sociale, technische, economische en creatieve domeinen, wat leidt tot onverwachte maatschappelijke innovaties.

De impact van het doorgaande proces van Samen Leren is dat telkens nieuwe sociale verbindingen tot stand komen tussen mensen en met plekken in de wijk, waardoor een steviger sociaal weefsel ontstaat.

Sociaal weefsel

Een overkoepelend doel van het doorgaande proces van Samen Leren is dat bewoners zich steeds meer betrokken voelen bij hun woonomgeving. Meer betrokkenheid bij de plek waar je leeft, betekent meer zorg voor je omgeving (schoon, heel, veilig) en meer contact met mensen uit andere groepen.

De studenten bieden een onbevangen frisse blik, die helpt bij het lostrekken van vraagstukken en het vinden van andersoortige oplossingen. Door de inzet van studenten ontstaat een spontaan en natuurlijk leerproces. Onderdompeling in de wijk is bovendien belangrijk voor de kennisdeling in de stad en binnen de hogeschool – van dataverzameling voor lectoren tot het ontwikkelen van nieuwe soorten competenties.

Doordat de studentenprojecten elkaar opvolgen en bewoners altijd worden uitgenodigd om actief mee te doen, worden steeds nieuwe sociale verbindingen tussen mensen en plekken in de wijk gelegd, waardoor een steviger sociaal weefsel in de stad ontstaat.

Onderzoeksateliers

Door het wijk- en mensgericht werken zijn binnen de kennisontwikkeling vanuit de programmalijn Wonen de termen ‘nabij’, ‘langdurig’ en ‘tastbaar’ centraal komen te staan.

De term “nabij” kan worden uitgelegd als fysieke nabijheid in de wijk en participatie van bewoners in projecten. Maar het gaat ook over mentale nabijheid: door de uitwisseling van (levens)verhalen ontstaat een wisseling van perspectief. Nabijheid leidt tot wederzijds en gelijkwaardig leren.

“Langdurig” aanwezig zijn op de plek waar het gebeurt, maakt het mogelijk om via estafettelijnen kennis en onderwijs te stapelen – van vooronderzoek en praktisch onderzoek naar afstudeervraagstuk tot de lange lijnen van de instituten en kenniscentra. Hiermee worden duurzame relaties met partners in de wijk en het onderwijs opgebouwd.

“Tastbaar resultaat” maakt zichtbaar wat verandert. Iedere afstudeerder levert een concreet beroepsproduct af dat betrokken bewoners en professionals kunnen gebruiken. Regelmatig verschijnt een toegankelijk (digitaal) magazine met de behaalde resultaten. Studenten en bewoners presenteren deze samen tijdens wijksessies aan medebewoners en opdrachtgevers.

Bij transitievraagstukken op Zuid is de voortdurende uitdaging om balans te vinden tussen (beleids)ambities, schaalgrootte en een doorlopende dialoog met de kracht van gemeenschappen. In dit complexe speelveld kunnen praktijk, onderwijs en onderzoek samen nieuwe wegen zoeken. Het programma Stadsleven doet dit vanuit twee onderzoeksateliers:
– Onderzoeksatelier Luisteren naar de Stad: van participatie naar dialoog (ophalen en luisteren naar verhalen uit de wijk)
– Onderzoeksatelier Urban Cool Islands: inclusieve klimaat- en energietransitie (Urban Cool Island – klimaatadaptatie/beheersing).

Vraagstukken rondom Stadsleven

In samenwerking met docenten en onderwijsmanagers ontwikkelt het programmateam onderwijsprojecten, stages en afstudeeronderzoek. Ervaringsleren staat altijd centraal, het primaat ligt bij de praktijk. Studenten worden uitgedaagd om innovatief en creatief te opereren en resultaatgericht in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Dit zijn thema’s waar het programma aan werkt:

  • Trots op cultureel erfgoed in de wijk
  • Herinrichting met vergroening en verblauwing
  • Thuis in Hillesluis: bewonersbetrokkenheid
  • De Rotterdamse Ondernemer, de Rotterdamse Winkelstraat
  • De stem van kinderen in de wijk
  • Woonconcepten voor ouderen

Social media

Geen updates missen van de EMI-programma’s? Per programma onderhouden wij verschillende accounts/websites.

Mentoren op Zuid
Sociaal Ondernemerschap
Mama’s Garden

Website: Mama’s Garden

Vitaal op Zuid
Urban Innovation
Cultuur op Zuid

EMI op Zuid

Op de hoogte blijven van al het nieuws? Volg het via:

Publicatie archief

Hier vind je alle voorgaande publicaties van het programma Urban Innovation.

Foto: Ton van der Pennen