Quincy Maan (Student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Kwaliteit van leven: 8,5

Bewoners van Samen & Anders waarderen hun kwaliteit van leven met een 8,5, bijna een verdubbeling van de 4,3 die ze als cijfer geven aan de periode vóór hun verblijf in het wooncomplex. Dat is een van de uitkomsten van een effectmeting die Quincy Maan als derdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie tijdens zijn stage bij Samen & Anders uitvoerde. “De wederkerigheid en de woonvorm hebben een aantal positieve maatschappelijke effecten. Bewoners ondersteunen elkaar op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak. Ze doen minder vaak een beroep op externe professionals, hun persoonlijke ontwikkeling gaat flink vooruit en ze zijn financieel zelfredzamer.”

Maatschappelijke meerwaarde

Quincy maakte gebruik van de Effectencalculator, een bestaande methode die het maatschappelijke en financiële effect van individuele ondersteuningsactiviteiten in beeld brengt. “Ik heb dertien bewoners geïnterviewd over hun ervaringen en met de Effectencalculator hebben we de meerwaarde van dit bijzondere woonconcept inzichtelijk gemaakt. Met een maatschappelijke prijslijst kon ook de rendementsmeting in cijfers worden uitgedrukt. En wat blijkt? Elke euro die Laurens Wonen investeert, resulteert in ruim vier euro meerwaarde die wordt bespaard op hulpverlening, diensten van de gemeente, Wmo en uitkeringen. Laurens Wonen wil deze resultaten gebruiken om in gesprek te gaan met potentiële partners voor een nieuwe financiële structuur voor dit unieke project.”

 Elke euro die Laurens investeert, resulteert in ruim vier euro meerwaarde.

Ruilcommunity in de praktijk

Het is fijn om te zien dat zijn werk niet ‘zomaar in de prullenbak belandt’. Het opgeleverde rapport heeft zeker meerwaarde voor Samen & Anders en EMI. Voor zijn stage deed Quincy mee aan het project Stad als leefomgeving, van oud-EMI-medewerker en ROP-docent Mark Wissing. “In de wijk Feijenoord werkten we aan een samenwerkingsmodel tussen vier partijen die diensten aan elkaar verleenden en van elkaar ontvingen. Zo ontstond er een ruilcommunity. Toen ik eenmaal bij Samen & Anders zag dat dit ook daadwerkelijk in de praktijk bestaat, werd ik helemaal enthousiast.”

Afstuderen op Zuid

In de afgelopen jaren deden meerdere studenten via EMI onderzoek bij Samen & Anders. “Ik was blij dat ik het stokje over kon pakken. De resultaten van de Effectencalculator heb ik gepresenteerd bij een bijeenkomst van EMI aan veertig oud-gemeenteraadsleden. De reacties waren veelal positief en iedereen keek op van de financiële effecten. Dat snap ik wel, want op de zeventig bewoners van Samen & Anders worden op jaarbasis enkele miljoenen bespaard. Door deze stage ben ik het belang gaan inzien van huisvesting en gemeenschapsvorming, en heb ik in Rotterdam-Zuid een aantal parels ontdekt. Als het kan, wil ik hier volgend jaar mijn afstudeerstage volgen.”

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente verhalen

Hier vind je onze meest recente verhalen.

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

In dit artikel wordt onderzocht waarom veel vaders, vooral jonge vaders met een migratieachtergrond, zich niet altijd betrokken voelen bij de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen. Verschillende obstakels, zoals een gebrek aan betrokkenheid van zorgverleners en culturele stigma's, worden aangekaart en oplossingen worden voorgesteld, zoals meer bewustwording en educatie, veilige ruimtes voor vaders om emoties te delen, flexibele werkuren en op maat gemaakte hulpmiddelen