Samen op Zuid #3

Minor Creating Resilient Cities: een veerkrachtige Walravenbuurt.

De minor Creating Resilient Cities gaat in 2020-2021 over de thema’s hittestress en leefbaarheid. Een technische en een sociale invalshoek, zo was de gedachte. Echter, zodra de studenten in de praktijk aan de slag gaan, merken ze dat deze thema’s volledig overlappen. Dat is wat er gebeurt als álle perspectieven op een vraagstuk worden betrokken. En als participatie van de stakeholders verandert in een dialoog mèt alle betrokkenen.

Het nauw betrekken van de bewoners, het bewegen tussen hun belangen en die van de gemeente en de woningcorporatie: daar vonden de studenten hun leermomenten naar een reflectieve professional van de (nabije) toekomst.

In dit magazine presenteert iedere studentengroep op geheel eigen wijze de resultaten van hun onderzoek naar een Resilient Rotterdam, met een vraagstuk op wijkniveau.

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente publicaties van Urban Innovation

Hier vind je onze meest recente publicaties.

Foto: Ton van der Pennen