Samenwerken?

Heeft u een maatschappelijke en praktijkgerichte vraag die u wilt voorleggen aan studenten van Hogeschool Rotterdam? Neem contact op via emiopzuid@hr.nl.

Partners

Als verbinder tussen Hogeschool Rotterdam en de maatschappelijke vraagstukken op Zuid zit samenwerken in ons DNA. En die samenwerking met partners is veelzijdig en divers – van kennispartners tot ondernemers en van bewoners tot financiers en fondsen. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) speelt hierin een belangrijke rol. Dit programma heeft een langdurig, structureel trackrecord op Zuid. Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk is de interdisciplinaire aanpak: een vraagstuk heeft altijd een bredere context.

Samenwerking

Rotterdam zoekt aansluiting bij de grote regionale vraagstukken door onderwijs en onderzoek te verbinden met de praktijk. Juist in die verbinding wordt nieuwe kennis verworven. Deze kennis komt ten goede aan de praktijk en geeft richting aan onderwijsvernieuwing in de opleidingen van toekomstige professionals. Tegen deze achtergrond bouwt EMI met Hogeschool Rotterdam, samen met culturele en sociale pioniers, bedrijfsleven, gemeente, zorg, onderwijs, welzijn, wetenschappers en studenten.