Sfeerverslag Samen sterk werken aan Vakmanschap en Arbeidstoeleiding

Op 30 september 2021 kwamen vertegenwoordigers van werkgevers, ervaringsdeskundigen studenten, docenten en lectoren bij elkaar op het eiland Brienenoord. Daar is gezamenlijk een antwoord geformuleerd op de vraag hoe aankomende hbo-professionals effectiever kunnen worden voorbereid op het thema arbeidstoeleiding met de focus op de begeleiding van (kwetsbare) Rotterdammers op Zuid.

Verwondering 

Lector Paul van der Aa signaleert dat er veel vacatures zijn en veel mensen in de bijstand. Een groot aantal daarvan komt vanzelf weer aan werk. Maar de mismatch vindt vooral plaats bij mensen die met veel tegenslag te maken hebben, o.a. op het gebied van gezondheid. Hij signaleert ook dat er nog een taak ligt bij werkgevers om de kwaliteiten die ze zoeken aan te passen aan wat beschikbaar is. Ed Molders geeft aan dat er bij Flexcraft een plan ligt waarmee mensen in de bijstand gedurende twee jaar begeleiding kunnen krijgen. De klanten van Flexcraft krijgen ook begeleiding bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor deze begeleiding en scholing zijn professionals nodig. De professional moet verbinding kunnen leggen tussen de hulpverlening, huisvesting, scholing van mensen met een uitkering. Yvette Koedijk (Start Foundation) merkt op dat dit van de werkgevers durf vraagt, dat ze buiten hun kaders durven treden, naast en achter de mensen staan. Paul voegt daaraan toe dat de professional ‘smeerolie’ moet bieden bij mensen waar het niet vanzelf gaat en brede ondersteuning bieden.

Onderwijs 

Carla Stolk (Social Work) en Robert van der Laan (Hogeschool Rotterdam Business School) zien een samenwerking tussen hun opleidingen wel zitten, wellicht kunnen studenten in tandems zich buigen over de vraag: Hoe kan men als ondernemer zich op een winstgevende manier sociaal ontwikkelen? Naast een goede ontvangst en begeleiding op de werkvloer, moet de thuisbasis op orde zijn. De factoren die ze uit hun evenwicht kunnen brengen moeten met elkaar opgepakt worden. Daarbij moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. In een fieldlab zou Hogeschool Rotterdam aandacht kunnen besteden aan next economy, sociaal ondernemen en begeleiding op de werkvloer. 

Dwarsverbanden 

Met alle partners op Zuid, zoals NPRZ, gemeente, sociaal ondernemers, maatschappelijke instellingen, welzijnspartijen, kunstenaars, zou gezamenlijk een aanpak gerealiseerd kunnen worden om de hobbels weg te nemen. Leiderschap tonen bij deze ondernemers is een belangrijk thema. Met een brede blik zouden de professionals moeten kijken hoe ze elkaar hierbij kunnen versterken. Inkomens- en welzijnsconsulenten kunnen ondersteuning bieden bij het omgaan met bestaande regels, schuldenaanpak, in het vinden van werk EN het kunnen vasthouden.  

Volgens Mireille van de Berg (Talentfabriek 010) is alleen het bieden van werk geen oplossing voor het probleem. Gekeken kan worden hoe die vacatures zich verhouden tot de kwaliteiten van de mensen die werk zoeken en hoe op de werkvloer daarmee aan de slag wordt gegaan. In een voortraject zouden mensen begeleiding moeten krijgen om ze duurzaam aan het werk te krijgen, om zo van alle kanten teleurstellingen te voorkomen. Karín Oostenbrink-Fraai (NPRZ) is voor een integrale aanpak en toestaan dat er fouten gemaakt worden. Een zinvolle dagbesteding is het belangrijkste. Binnen de wijkteams is een grote zorgvraag, voor 30% van de kinderen is professionele begeleiding nodig. Hierbij kunnen studententeams heel belangrijk zijn.

Kortom: tijdens de bijeenkomst zijn veel punten genoemd die het verdienen om in de toekomst mee aan de slag te gaan! 

Lees het gehele sfeerverslag hier >>>

Recent nieuws

Hier vind je ons meest recente nieuws.

Speeltuin Hillesluis Groen Loket

NL-Doet speeltuin Hillesluis

Stadsleven NL-Doet Speeltuin Hillesluis Op 10 maart presenteerden…
De Kaai

Studenten gaan aan de slag met de toekomst van De Kaai

Stadsleven Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk…

De toekomst van Rotterdam Zuid: van jongeren voor jongeren

De toekomst van Rotterdam Zuid:van jongeren voor jongeren Rotterdam…

Gezondheidsfestival

Studenttutoren

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.