Info Smart City Deal, “Slim Maatwerk”

Contactpersoon: EMI Vitaal op Zuid | De Gezonde Wijk i.s.m. Peter van Waart coördinator Smart & Social City en SOLnetwerk

Onderwijs: Studenten IVG (Fysio, Ergo, Verpleegkunde)

Inhoud opdracht: Hoe kunnen digitalisering en technologie bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van ouderen met inspanningen in en rondom het huis? Klik hier voor de opdracht.

Aanleiding:

Ouderen vormen een steeds groter wordend deel van onze samenleving. Binnen 20 jaar zal 1 op de 4 Rotterdammers ouder dan 65 zijn. Het aantal ouderen neemt tot 2050 toe en ook bereiken ouderen gemiddeld een hogere leeftijd. Na 2050 stabiliseert dit en vanaf dan hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. (Rotterdam vergrijst in rap tempo: tot 2035 neemt het aantal 65-plussers in de stad met ruim 30.000 toe, van 97.000 naar 129.000. bron https://www.ivvd.nl/rotterdam-wordt-ouderenproof/ )

Bij een krimpend aanbod van zorgpersoneel en mantelzorgers enerzijds en een groeiend aantal zorgvragers anderzijds zijn ingrijpende aanpassingen van het stelsel nodig. Overheden onderkennen de urgentie en maken plannen om de ontwikkelingen m.b.t. de vergrijzing in goede banen te leiden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de kracht en vitaliteit van ouderen. Ook in gemeentelijke notities lezen we dit soort plannen. Rotterdam heeft het Masterplan Ouderen: Ouder en Wijzer.

In de Dialoognota ouderenzorg 2020-2040 wordt aangegeven dat om de gezondheid, zelfredzaamheid en vitaliteit van zelfstandig wonende ouderen te bevorderen, het vergroten van de rol van technologie en e-health steeds belangrijker wordt. Er zal onderzocht moeten worden in hoeverre nieuwe technologie, die de zelfredzaamheid bevorderd hier een onderdeel van kan zijn. Waarbij het van belang is dat technologieën geïntroduceerd worden, wanneer mensen nog beschikken over het cognitieve vermogen om dit te leren. Vanwege het groeiend aantal ouderen met zwaardere indicaties en het steeds grotere tekort aan zorgpersoneel, zal de afhankelijkheid

van hulpmiddelen en medische technologie toenemen. Hulpmiddelen zijn belangrijk om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de zorg zo dicht mogelijk rond huis te organiseren. Hulpmiddelen kunnen de afhankelijkheid van zorgverleners verminderen. Het blijft belangrijk om de ontwikkeling van hulpmiddelen die hieraan bijdragen te stimuleren.

Conclusie en aanbevelingen uit het rapport Langer Thuis Wonen: Het gebruik van technologie heeft een positief effect op de ervaren kwaliteit van de fysieke gezondheid van ouderen: hoe meer technologie, hoe gunstiger het effect. Ouderen willen en kunnen, mits op de juiste wijze geïntroduceerd en ondersteund, technologie gebruiken om langer thuis te blijven wonen.

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat ouderen over het algemeen welwillend tegenover e-health staan. Voor ongeveer een kwart zal het problemen opleveren doordat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet of geloven dat dit heel moeilijk is. Waarschijnlijk zal e-health sneller geaccepteerd worden als gebruikers goed zijn geïnformeerd over de voordelen, en als ze kunnen oefenen met e-health applicaties.

De DigiKoffer:

Om het langer thuiswonen voor Rotterdamse ouderen makkelijker te maken, ontwikkelde SOL de DigiKoffer: een koffer met handige hulpmiddelen, die ouderen ondersteunen bij hun dagelijks handelen of hun dagelijkse verzorging. We ontwikkelden de koffer voor én met Rotterdamse ouderen. Op een laagdrempelige manier laat de DigiKoffer ouderen kennismaken met handige hulpmiddelen op de markt, zoals een elektrische blikopener, een deurbel met geluid én licht, een slaaprobot, tandpastadispenser, sleutelzoeker, et cetera.

Met de DigiKoffer geven we ouderen voorlichting tijdens bijeenkomsten in de eigen woonomgeving of aan huis over eHealth toepassingen. Deze koffer bevat een aantal bewezen en succesvolle eHealth toepassingen, die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van ouderen. We geven uitleg over diverse toepassingen en we enthousiasmeren de ouderen. Ook biedt SOL de mogelijkheid om producten te lenen om uit te proberen. Hierdoor vergroten we de bekendheid en het vertrouwen ermee. Waar nodig begeleiden de SOL vrijwilligers ouderen en helpen ze op weg met de aanschaf en het gebruik van de producten. Het uiteindelijk doel is het langer thuis wonen te vergemakkelijken.

Wij zijn SOL:

Een ongedwongen en jonge organisatie, opgebouwd uit passie en lef. Wij durven te doen. En wij hopen dat onze medewerkers hun klanten – of dat nu kinderen, jongeren of ouderen zijn – helpen en stimuleren om dat ook te doen. Omdat durven doen je verder brengt en helpt om je droom te realiseren, welke droom dan ook. De medewerkers van SOL bedenken, organiseren en realiseren activiteiten voor jong en oud die daarbij kunnen helpen. Ons werkgebied ligt in Rotterdam, Ridderkerk, Maassluis/Vlaardingen/Schiedam (MVS) en Leiden. Op de website van SOL staat uitleg over de koffer, maar ook staan er filmpjes van de diverse producten. https://www.solnetwerk.nl/digikoffer/

Ingrid Hoogstraten van Stichting Mens Centraal is gevraagd als projectleider voor SOL het project van de DigiKoffer op te pakken. www.stichtingmenscentraal.nl