Verhalen Stadsleven

Benieuwd naar de meerwaarde van EMI voor jou? Studenten, docenten en partners delen hun ervaringen op diverse manieren.

Bob Janse (kwartiermaker Samen & Anders)

Bob Janse is kwartiermaker bij woongemeenschap Samen & Anders. Hij werkt samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, onder andere om de impact van het wooncomplex inzichtelijk te maken. "De uitkomst is dat elke euro die we in het project steken, vier euro rendement oplevert."

Gido Noordhuis (student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Gido Noordhuis heeft bij Urban Innovation stage gelopen. Hier deed hij onderzoek naar volkshuisvesting

Quincy Maan (student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Quincy Maan derdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie heeft tijdens zijn stage bij Samen & Anders een effectmeting uitgevoerd.