EN | NL
MENU

Mentoren op Zuid

mentoren op zuid

 

De meeste kinderen en jongeren op Zuid kunnen extra één-op-één aandacht gebruiken bij het huiswerk, bij het kiezen van een vervolgstudie of bij het ontdekken van hun talent en hun algehele welzijn. Studenten kunnen voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het primair en voortgezet onderwijs op Rotterdam Zuid een goede mentor en coach zijn omdat ze niet zo ver van hen afstaan. Via het programma Mentoren op Zuid (MoZ) willen we zo veel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze inzetten als peercoach/mentor voor kinderen. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam Zuid. Waar mogelijk gebruiken ze daar de voor hen relevante vakkennis om hun begeleiding optimaal in te zetten. Studenten werken in het netwerk van de school van de kinderen, en reflecteren op hun eigen ontwikkeling door wekelijkse intervisie. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professional. 

 

 

"Als ik hoor dat mijn mentee door mijn begeleiding minder onzeker is geworden en ook nog van een 4 naar een 8 is gegaan, ja, dan kan mijn dag niet meer stuk!"
tweedejaars HR student, lerarenopleiding wiskunde

 

Opzet

Programmabureau MoZ ontwikkelt methodiek, traint de docenten, maakt afspraken met de deelnemende scholen en de instituten. Na het opbouwjaar in 2014-2015 wordt het komende jaar gebruikt voor verbetering van de methodiek, ontwikkelen van de applicatie en borging in het curriculum en het werven en trainen van gekwalificeerde docenten. De samenwerking met de scholen wordt op meer gestructureerde wijze geregeld. In het huidige factsheet wordt de volledige programmaopzet beschreven.

Voor innovatie, inzicht in methodiek en proces van opschaling, en voor het ontwikkelen van een gedragen visie van stakeholders (scholen, programmateam, docenten en opleidingen van HR) werd in de herfst van 2015 een studiereis naar de VS georganiseerd, aangezien daar mentoring en tutoring een meer gedegen borging en proces van opschaling kennen. Hier werd ondermeer het internationale Center for Evidence-based Mentoring bezocht.

 

 

“Je wordt door één-op-één begeleiding als toekomstige professional enorm uitgedaagd om jezelf als professional te profileren en aan te sluiten bij de leervragen van de leerlingen, maar natuurlijk ook verder kijken dan dit.”
vierdejaars HR student, pedagogiek

 

Het programma wordt geëvalueerd bij studenten en mentees. Een extern onderzoek (processtudie en effectmeting op langer termijn) startte in 2014. Dit externe onderzoek wordt gefinancierd door Stichting De Verre Bergen.

Persbericht Wethouder De Jonge neemt Methodiekhandboek Stichting Studentmentoren Rotterdam in ontvangst >

 Stichting Studentmentoren Rotterdam & ANBI regeling >

 Mentoren op Zuid in het nieuws >

 Factsheet Mentoren op Zuid >

 Bekijk alle filmpjes >

 

 

Samenwerkingspartners: Stichting De Verre Bergen, Peer Assisted Learning, vo- en po-scholen op Zuid, ondermeer RVC De HefCalvijn Maarten Luther, Calvijn Vreewijk en LMC,  docenten en onderwijsmanagers IvL, ISO en IvG, KC Talentontwikkeling en Zorginnovatie.

 Instituten: IvL, ISO, IvG, daarnaast als keuzevak toegankelijk voor alle opleidingen

 Programmamanager: Nienke Fabries
Programmamedewerkers: Gert-Jan van der MaasMargriet ClementSoesja Pijlman

 

 

 


"Ik heb de jongeren van Hogeschool Rotterdam hard nodig, dat maakt dit zo'n fantastisch project"
Ruben Bolsius, RVC De Hef over het programma Mentoren op Zuid

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946