EN | NL

Over EMI

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) verbindt onderwijs en de praktijk aan complexe maatschappelijke vraagstukken op Rotterdam Zuid. Docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam werken samen aan deze "wicked problems" op het gebied van wonen, werken, zorg, onderwijs en cultuur. Docenten kunnen gebruik maken van een uitgebreid netwerk en doen inspiratie op voor actueel onderwijs. Studenten werken aan interessante vraagstukken in een superdiverse omgeving en worden opgeleid tot kritische professionals. De oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bewoners op Rotterdam Zuid.

EMI verbindt kennis en kunde van partners op Zuid met het onderwijs, en andersom. 

Hogeschool Rotterdam zoekt met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aansluiting bij opgaven op Zuid. Het expertisecentrum werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, "wicked problems", op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn, onderwijs en cultuur. Kenmerkend voor het werkproces van EMI is interactie, verbinding, vernieuwing, al doende leren en kennis delen. Dit levert nieuwe kennis en kunde op voor Zuid en duurzame onderwijsvernieuwing in de opleidingen van toekomstige professionals. Studenten biedt het een zelfbewuste entree op de arbeidsmarkt. Per programma werken partners en bewoners op Zuid samen met studenten, docenten en onderzoekers in Communities of Practice (CoP’s) aan oplossingen voor complexe vraagstukken.

In deze aanpak ontstaan verbindingen tussen gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte, tussen kwetsbare en veerkrachtige bewoners, tussen kunst en culturen op Zuid maar ook tussen maatschappelijke en technologische innovaties. Daarmee kiezen we voor een gebiedsgebonden integrale aanpak van maatschappelijke innovatie.  

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen