EN | NL

"Ik heb de jongeren van Hogeschool Rotterdam hard nodig, dat maakt dit zo'n fantastisch project."
Ruben Bolsius, RVC De Hef over het programma Mentoren op Zuid

Mentoren op Zuid

Bekijk de website van Mentoren op Zuid: www.mentorenopzuid.nl

Mentoren op Zuid koppelt leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam aan betrokken studentmentoren (1.200 in 2019). Zij coachen en begeleiden de leerling bij huiswerk, loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of het ontdekken van hun talent. De leerlingen ontwikkelen zichzelf en de studenten werken tegelijkertijd aan hun eigen professionele identiteit.

Rolmodel
De studenten kunnen voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs een goede mentor en coach zijn omdat ze dichtbij hen staan. Ze worden hierbij begeleid door hun eigen docent die meegaan naar de scholen en na afloop intervisiesessies houden. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professional.

In november 2019 verscheen een artikel over Mentoren op Zuid in het NRC. Lees het hier

Binnen Mentoren op Zuid wordt in het kader van BRIDGE specifiek aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. 

Bekijk hier filmpjes van andere scholen over Mentoren op Zuid. 

Sofie Smeets maakte een overzicht van activiteiten die mentoren kunnen ondernemen met hun mentees, ter inspiratie. 

CSG Calvijn maakt enthousiast gebruik van studentmentoren. 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief