EN | NL

"Ik heb de jongeren van Hogeschool Rotterdam hard nodig, dat maakt dit zo'n fantastisch project."
Ruben Bolsius, RVC De Hef over het programma Mentoren op Zuid

Mentoren op Zuid

Bekijk hier de website van Mentoren op Zuid. 

Via het programma Mentoren op Zuid (MoZ) worden zo veel mogelijk studenten op een zo effectief mogelijke wijze ingezet als mentor voor leerlingen van Rotterdam-Zuid. De meeste kinderen en jongeren op Zuid hebben baat bij extra één-op-één begeleiding op het gebied van talentontwikkeling, schoolcarrière, zelfvertrouwen en loopbaanoriëntatie. De studenten kunnen voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid een goede mentor en coach zijn omdat ze dichtbij hen staan. Ze worden hierbij begeleid door hogeschooldocenten die meegaan naar de scholen en na afloop intervisiesessies houden. Studenten leren in de praktijk hoe het is om iemand te coachen en ervaren de dynamische en grootstedelijke context van Rotterdam-Zuid. Hierdoor ontwikkelen zij zich tot kritische professional.

Binnen Mentoren op Zuid wordt in het kader van BRIDGE specifiek aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie. 

Bekijk hier filmpjes van andere scholen over Mentoren op Zuid. 

Sofie Smeets maakte een overzicht van activiteiten die mentoren kunnen ondernemen met hun mentees, ter inspiratie. 

CSG Calvijn maakt enthousiast gebruik van studentmentoren. 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen