Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Aan tafel met Rick Heikoop

Aan tafel met Rick Heikoop

Mijn naam is Rick Heikoop ik ben docent onderzoeker bij de opleiding Watermanagement van Hogeschool Rotterdam. Sinds 2001 woon ik ook op Zuid en vanaf 2005 in Vreewijk – op vijf minuten afstand van Wijkstudio Hillevliet. Ik vind het erg leuk om internationaal samen te werken en kennis en ervaring te delen en om oplossingen te bedenken voor échte problemen in de wijk in Rotterdam of in het buitenland. De komende jaren zou ik me graag verder willen ontwikkelen als onderzoeker. Méér onderzoeksactiviteiten met studenten buiten de klaslokalen, zoals climate cafés, waarin studenten in intensieve pressure cookers gedurende één tot twee weken data verzamelen en samenwerken met stakeholders in de wijk.

 

Hoe ben je in contact gekomen met EMI?

Ik ben sinds een aantal  jaar betrokken bij de minor Creating Resilient Cities – een Engelstalige internationale minor voor Nederlandse en buitenlandse studenten. In collegejaar 2020-2021 hebben we nauw samengewerkt met EMI. Hillesluis en het Walravenblok stonden centraal als onderzoeksgebied. De opdracht voor de studenten was om onderzoek te doen naar klimaat gerelateerde kwetsbaarheden en om maatregelen te bedenken die de wijk beter bestand maakt tegen een veranderend klimaat. Denk hierbij aan de hete zomer van 2020 en heftige regenbuien. Waar kun je verkoeling zoeken in je wijk als het zo warm is? Studenten hebben in nauwe afstemming met organisaties in de wijk en bewoners van het Walravenblok ontwerpen en maatregelen bedacht voor een ‘klimaat adaptieve’ inrichting van de Walraven binnentuin en overige pleinen in Hillesluis. De oplossingen die studenten hebben bedacht zagen er visueel zeer aantrekkelijk uit en ik was positief verrast. Studenten hebben rondleidingen door de wijk gekregen van bewoners en hun oplossingen gepresenteerd aan de bewoners en aan EMI.

 

Wat mij betreft was deze samenwerking succesvol en ik vind dat we als onderwijsinstelling uit de gebouwen moeten komen en méér onderwijsactiviteiten in de wijk moeten opzetten. Door meer ‘buiten’ te zijn, doe je andere ervaringen op en kun je beter inspelen op de problemen die er spelen en kun je beter verbinden met bewoners en partijen in de wijk. Met de opleiding Watermanagement doen we dit gelukkig steeds meer. Studenten werken in de module Klimaatadaptatie aan adaptieve oplossingen voor een straat. Voor de onderwijsmodule die nu loopt hebben we een aantal straten in Bloemhof gekozen, die studenten gaan onderzoeken. Ze moeten die straten ook bezoeken en met bewoners spreken. Op deze manier hopen we dat studenten uit de klaslokalen komen en meer feeling krijgen met de wijk.

Hoe ziet jouw toekomstige samenwerking met EMI eruit?

In het project Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie* werkt Hogeschool Rotterdam samen met gemeente Rotterdam in twee living labs in de wijken Bloemhof en Liskwartier. Het project is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit door SIA RAAK. De resultaten van de hittemetingen in de woningen Bloemhof zijn onlangs afgerond. Daarnaast hebben we begin van zomer in 2020 persoonlijk bij de bewoners de hittemeters afgegeven met een instructie. En we hebben op hele hete dagen PET-metingen gedaan op de fiets.

Voor dit project willen we in samenwerking met EMI, gemeente Rotterdam en een woningbouwcorporatie verkennen of we in april/mei een tegelwip-actie kunnen organiseren (tegel eruit, groen erin). Bewoners kunnen een subsidie aanvragen om een geveltuin aan te leggen. Deze geveltuin geeft de straat een aantrekkelijk en natuurlijk aanzicht en zorgt ervoor dat er meer water kan infiltreren tijdens een hevige regenbui. Ook werkt meer groen verkoelend in de zomerperiode. Gemeente Rotterdam heeft vorig jaar overigens de Nederlandse Kampioenschappen Tegelwippen gewonnen! Ook dit jaar hopen we dat veel bewoners meedoen, zodat we opnieuw Amsterdam kunnen overtreffen!

 

Spelen er nog nieuwe projecten?

Op dit moment zijn we met Henk Rosendal (HR), Elma Oosthoek (EMI), Floris Boogaard (Hanze Hogeschool) en Jeannette Nijkamp (Hanze Hogeschool /HR) bezig met het ontwikkelen van een RAAK-projectvoorstel, waarin klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving worden gecombineerd. Gezond gedrag, spelen, bewegen, ontmoeten, participatie, bewustwording en zichtbaarheid willen we combineren in een projectvoorstel, waarin we vooral veel dingen willen doen in de wijk in nauwe samenwerking met bewoners en andere betrokkenen.

Het doel van het project is om te onderzoeken hoe in de plaatsen Groningen en Rotterdam door middel van interventies in de gebouwde omgeving spelen, bewegen, ontmoeten en klimaatadaptatie gelijktijdig kunnen worden bevorderd. Deze uitdagingen willen we combineren en hierbij willen we bewoners betrekken. Daarnaast willen we een leernetwerk opzetten voor o.a. beleidsmakers van verschillende gemeentelijke afdelingen (fysiek/sociaal/gezondheid) met een aantal andere gemeenten in Nederland om kennis uit te wisselen en kennis verder te ontwikkelen.

De nadruk ligt om mét bewoners aan resultaten te bouwen. Hoe kunnen bestaande pleinen aantrekkelijker worden ingericht zodat deze pleinen beter uitnodigen tot bewegen en ontmoeten, maar tegelijkertijd een bijdrage leveren aan verkoeling tijdens de zomer en meer mogelijkheden voor waterberging? We willen bijvoorbeeld schoolpleinen onder water zetten en met leerlingen meten hoe snel het water infiltreert in de bodem. Op deze manier kun je een hevige regenbui nabootsen. Ook willen we op warme dagen metingen doen in schaduwrijke plekken zodat we de temperatuur van schaduwrijke pleinen kunnen vergelijken met versteende pleinen. We willen ook korte filmpjes maken met bewoners, kinderen en andere betrokkenen hoe zij hun straat of plein beleven en welke maatregelen volgens hen genomen kunnen worden.

Ik zou het zelf erg leuk vinden om meer met EMI samen te werken en meer in de wijk met studenten actief te zijn om zo aantrekkelijke en weerbare wijken te creëren.

Lees meer >>>

Facebook
LinkedIn