Zoek
Sluit dit zoekvak.

Interview met jonge moeder en masterstudent

Taynara is 26 jaar oud en heeft twee dochters van 3 en 1 jaar oud. Ze woont in Gorinchem en studeert grootstedelijke vraagstukken en beleid aan de Erasmus universiteit. Taynara heeft tevens de ervaringsdeskundigheidstraining bij Mama’s Garden gevolgd en is op meerdere manieren betrokken bij Mama’s Garden.

Gelijkheid

Haar onderzoek zal zich richten op de toepasbaarheid van het actieprogramma Kansrijke Start voor vaders. Taynara legt uit dat haar studie sociologie zich richt op systemen en structuren in grote steden, zoals ongelijkheid en de impact van migratie.

Vanuit VWS is het programma Kansrijke Start leidend. Het beleidsprogramma De Eerste 1000 Dagen van de Rijksoverheid besteedt aandacht aan het belang van vaderbetrokkenheid in de eerste levensjaren van een kind. In het programma staat onder andere het volgende:

“Uit onderzoek blijkt dat kinderen van betrokken vaders zich sociaal-emotioneel beter ontwikkelen, beter presteren op school en later zelf ook vaker betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Een van de knelpunten is dat jonge vaders vaak nog onvoldoende weten wat hun rol als vader precies inhoudt en hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in de ontwikkeling.” (bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2018/06/06/de-eerste-1000-dagen)

Dit ondersteunt het belang van het hebben van een sociaal netwerk en rolmodel voor jonge vaders.

 

“Ik wil graag onderzoeken in hoeverre dit beleid al geland is binnen de Gemeenten en met name de uitvoerende organisaties.”

Taynara Kramer

 

Uitdagingen van het combineren van moeder zijn en studeren

Als jonge moeder en student merkt Taynara dat het combineren van studeren en moeder zijn soms zwaar kan zijn. Ze benadrukt het belang van het open zijn over je situatie en het in contact treden met de studieadviseur om mogelijke hulp te krijgen. Taynara zou graag meer steun zien voor moeders op onderwijsinstellingen, zoals een aparte moederklas waar moeders met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen delen.

Het interview met Taynara laat zien dat het combineren van moeder zijn en studeren soms zwaar kan zijn, maar dat het belangrijk is om open te zijn over je situatie en hulp te vragen waar nodig. Taynara’s inzet voor vrouwenemancipatie en het bestrijden van ongelijkheid is inspirerend en laat zien dat er nog veel werk te doen is op dit gebied. Haar onderzoek bij ’Daddy’s Place en haar inzet bij Mama’s Garden kan hier hopelijk aan bijdragen en een positieve impact hebben op het leven van jonge ouders in Nederland.

Haar wens is om zich hier na haar studie voor in te blijven zetten als onderzoeker.

Facebook
LinkedIn