Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Samen naar een Plasticvrije Delta!

Samen naar een Plasticvrije Delta!

Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem dat vraagt om lokale oplossingen. Bij EMI zijn we trots om een actief onderdeel te zijn van de Community of Practice Plasticvrije Delta (COPP). In het kader van dit initiatief hebben onze studenten zich ingezet voor het project “Een plasticvrije delta begint (ook) in de wijk”, waar ze innovatieve en praktijkgerichte oplossingen hebben ontwikkeld om plasticvervuiling aan te pakken en bewustzijn te vergroten.

 

Probleembeschrijving en Aanpak

Het project “Een plasticvrije delta begint (ook) in de wijk” richtte zich op het identificeren en verminderen van plastic afval in de wijken Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Studenten van verschillende opleidingen zoals Facility Management, Vastgoedkunde, Watermanagement, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening hebben hieraan bijgedragen.

Het eerste doel was het verzamelen van data om de aard en herkomst van plastic afval vast te stellen en de belangrijkste actoren te identificeren. Dit gebeurde via opruimacties, waarbij het afval werd geanalyseerd met behulp van de OSPAR-methodiek en mini LitterID-sessies. Deze sessies hielpen om de meest voorkomende items te categoriseren en boden inzicht in de specifieke soorten afval per locatie.

 

Uitdagingen in de Wijk

Tijdens de opruimacties werd duidelijk dat de ruimtelijke inrichting van de straten invloed had op het type afval. De Beijerlandselaan, met zijn twee autobanen, trambaan en talrijke horeca- en winkelgelegenheden, had veel sigarettenpeuken in de afvoergoten. Aan de andere kant was de Groene Hilledijk, met zijn groenstrook en bomen, vooral vervuild met plastic folies zoals snoepverpakkingen en sigarettendoosjes.

 

Oplossingen en Innovaties

Op basis van de verzamelde data hebben de studenten diverse lokale oplossingen ontwikkeld en getest in samenwerking met bewoners en bedrijven:

 

Zakbakjes

  • Probleem: Sigarettenpeuken rondom prullenbakken.

  • Oplossing: Studenten ontdekten dat 75% van de rokers sigarettenpeuken niet als afval beschouwt, maar dat 60% bereid was om een zakasbak te gebruiken. De populairste optie was een volledig sluitend aluminium zakasbakje.

 

Interactieve Asbakken

  • Probleem: Sigarettenpeuken op straat.

  • Oplossing: Een staande asbak met gamification-elementen om rokers aan te moedigen hun peuken verantwoord weg te gooien en hen bewust te maken van de schadelijke effecten van peuken op straat.

 

De PET Brigade

  • Probleem: Onvoldoende inzameling van plastic flessen en blikjes.

  • Oplossing: Meer inzamelpunten in de wijk, waarbij het ingezamelde geld wordt geïnvesteerd in lokale projecten. Interviews met bewoners bevestigden de behoefte aan meer inzamelpunten.

 

Prototypes voor Afvalophaal

  • Probleem: Moeilijkheden bij het verwijderen van afval uit struiken.

  • Oplossing: Ontwikkeling en testen van vier prototypes, waaronder een plastic vangnet, een plastic fuik, een plastic goot en een plastic verzamelaar. Deze innovaties moeten nog verder worden geoptimaliseerd.

 

Samenwerking en Partners

Het project betrok meerdere partners, waaronder CoE HRTech, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en andere stakeholders. Gedurende twee weken hebben studenten geprobeerd antwoord te geven op de vraag waar het plastic afval vandaan komt en hoe dit te bestrijden is, met als doel een brongerichte interventie te ontwikkelen. Deze interventie moest bestaan uit samenwerking met ondernemers en andere stakeholders in de keten of de wijk.

 

Resultaten en Impact

Tijdens het project werden 1224 items afval gesorteerd, waarvan 89% in de plastic categorieën viel. De meest voorkomende items waren plastic zakken en verpakkingen, drinkverpakkingen en persoonlijke plastic items zoals sigarettenpeuken. Gebaseerd op deze data werden gerichte interventies en prototypes ontwikkeld die direct in de wijk werden getest en geëvalueerd.

 

Conclusie

Het project “Een plasticvrije delta begint (ook) in de wijk” toont aan dat lokale betrokkenheid en innovatieve oplossingen cruciaal zijn in de strijd tegen plasticvervuiling. Door samen te werken met bewoners en lokale bedrijven, en door praktijkgericht onderwijs te combineren met onderzoek, heeft EMI een positieve en blijvende impact gecreëerd in de wijken Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. Wij nodigen u uit om de volledige factsheet te bekijken en meer te leren over de resultaten en de inspirerende oplossingen die zijn ontwikkeld.

Bekijk ons onderzoek.

Facebook
LinkedIn