Search
Close this search box.

Stadmakers De Kaai

Samen bouwen aan de toekomst van De Kaai: Studenten betrekken bewoners bij hun plannen

De toekomst van stedelijke gebieden ontstaat vanuit de betrokkenheid en samenwerking met zowel huidige als nieuwe bewoners en ondernemers. Het recente project Stadmaken van studenten Ruimtelijke Ontwikkeling bij De Kaai, onderdeel van het EMI programma Stadsleven, laat zien hoe deze betrokkenheid essentieel is voor het succes van stadsontwikkeling. In deze blog delen we hun ervaringen, en nodigen we u uit om mee te denken over dit innovatieve project.

 

Tussenpresentaties: Het begin van een vruchtbare samenwerking

Na de kick-off van het project Stadmaken op De Kaai gingen de studenten, onder leiding van Arzu Ayikgezmez, aan de slag met analyses, netwerkonderzoek en het verkrijgen van waardevolle inzichten van externe gastprekers. Tijdens de tussenpresentaties deelden zij hun plannen voor De Kaai en ontvingen zij feedback van experts, zoals Bob van Hasselt, Wendy Poppelaars (VORM), Marloes de Herder (VORM), Vince de Jong (Kickstad), Roy de Zwart, Salko Hofman (SoftCity), Sander van der Aa, Shurdon Faneyte en Angela van der Heijden.

 

Inzicht in de wijk: Interviews en initiatievenkaarten

Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de actieve bewoners, initiatiefnemers, maatschappelijk-culturele instellingen en andere betrokkenen in het gebied, maakten de studenten initiatievenkaarten van de wijk. Daarnaast zijn zij op pad gegaan voor interviews om zo beter inzicht te krijgen in de drijfveren, wensen en ideeën van de wijkbewoners.

 

Innovatieve oplossingen: Verbinding en groeipotentie

De studenten vertaalden de verzamelde informatie naar innovatieve oplossingen voor de korte en lange termijn. Deze oplossingen zorgen voor verbinding tussen de verschillende groepen betrokkenen, zijn flexibel, hebben potentie om te groeien en bieden een antwoord op de opdracht van de partners. Docenten en partners reageerden enthousiast op de plannen, en complimenteerden de aandacht voor maatschappelijke relevantie en het innovatieve karakter.

 

Volgende stappen: Van idee naar stadmakersactiviteit

In de volgende fase werken de studenten hun ideeën verder uit tot een volwaardig projectvoorstel voor een stadmakersactiviteit (ruimtelijke ingreep/evenement) op locatie. Dit zal worden gepresenteerd op vrijdagmiddag 9 juni op De Kaai.

 

Conclusie:

De betrokkenheid van huidige en toekomstige bewoners en ondernemers bij stadsontwikkelingsprojecten, zoals het project op De Kaai, is cruciaal voor het succes van dergelijke initiatieven. Het EMI programma Stadsleven leert studenten om te werken met stadsbewoners en hen een stem te geven bij de plannen voor hun stad. Vanuit deze verbinding van de geleefde en geplande stad komen studenten tot innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzame en inclusieve stedelijke toekomst.

Doe mee en denk mee

Het betrekken van bewoners bij de plannen voor hun stad is een belangrijk aspect van het EMI programma Stadsleven. Wilt u ook meepraten en meedenken over de toekomst van De Kaai? Bezoek dan de contactpagina van Stadsleven en laat uw stem horen. Samen kunnen we zorgen voor een toekomstbestendige en levendige stad waarin iedereen zich thuis voelt.

Facebook
LinkedIn