Search
Close this search box.

MoZ

MoZ is een dynamisch programma in Rotterdam dat leerlingen koppelt aan studentmentoren en -tutoren van diverse opleidingen. Gericht op individuele begeleiding, biedt MoZ zowel academische ondersteuning als persoonlijke ontwikkeling, waarbij studenten actief bijdragen en groeien. Samenwerkend met scholen en organisaties, streeft MoZ ernaar om kansenongelijkheid te verminderen, een sterke gemeenschap op te bouwen en wederkerige leerervaringen te creëren.

Over het programma.

MoZ is een programma in Rotterdam dat leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs koppelt aan studenten voor individuele begeleiding. Studenten helpen leerlingen met het ontdekken van hun talent, ‘leren leren’, loopbaanoriëntatie, en verrijken hun kennis op het gebied van taal en rekenen, terwijl ze ook zelfvertrouwen en levensvaardigheden opbouwen. Dit programma biedt studenten de kans om te groeien in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, terwijl ze tegelijkertijd fungeren als rolmodellen en een ondersteunende community vormen voor de jeugd van Rotterdam.

MoZ hanteert een unieke aanpak met twee krachtige interventies op de scholen: Studentmentoren en Studenttutoren. Beide zijn gebaseerd op het principe van een community.

Studentmentoren

Bij Studentmentoren komen klassen van leerlingen en studenten samen op de school van de leerling. Gedurende een half jaar werken ze samen onder begeleiding van zowel een docent als een leerkracht. Het traject begint met speeddates waarbij leerlingen en studenten elkaar ontmoeten. Hierna zijn ze dan mentor en mentee. We werken volgens de mentoring methode: Relatie opbouwen, relatie verdiepen en jammer genoeg, relatie samen afbouwen.

Studenttutoren

Studenttutoren werken volgens een vergelijkbaar model, maar hier worden leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, gekoppeld aan een studenttutor door de school zelf. Hierna zijn ze dan tutor en tutee. We werken met de High Dosage Tutoring methode.

Voor de scholen

Wij werken samen met een breed scala aan scholen in Rotterdam, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Onze focus ligt vooral op scholen met een achterstandsscore, waar we een significante impact kunnen maken. We zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, want samenwerking staat centraal in onze community-aanpak. Door de handen ineen te slaan met diverse scholen, versterken we onze missie is: “Elke leerling een mentor”.

 Voor de leerlingen/studenten

Studenttutoren ontvangen een vergoeding voor hun werk, terwijl studentmentoren studiepunten verdienen. Deze aanpak stimuleert studenten van diverse opleidingen om actief deel te nemen, waardoor ze elkaar ontmoeten en van elkaar leren in een wederkerige relatie. Het resultaat? Een win-win situatie waarin zowel kennis als persoonlijke vaardigheden worden ontwikkeld.

 

Sfeerimpressie.

MoZ werkt samen met partners en organisaties die, net als wij, zich inzetten om de kansenongelijkheid in een grootstedelijke context te verkleinen. Deze samenwerkingen verrijken ons programma en versterken onze gezamenlijke missie.

Laatste nieuws en verhalen

Het verhaal van Edwin

Edwin Schot is docent op de Pabo en geeft naast beeldende vorming het vak Mentoren op Zuid….

Het verhaal van Auwien

Auwien Boelkens is docent Nederlands aan het Olympia College….