Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Mentoren op Zuid

MoZ

MoZ is een programma in Rotterdam dat samenwerkt met scholen, opleidingen en organisaties in heel Rotterdam, met als missie “iedere leerling een mentor” om zo het toekomstperspectief van jongeren in Rotterdam te versterken. We zijn in 2013 begonnen op Zuid, maar werken nu Rotterdam breed! 

Over het programma.

In onze trajecten ontmoeten studenten en leerlingen elkaar tenminste 1 keer per week gedurende 16 tot 20 weken.  Voor de leerlingen gebeurt dit onder schooltijd, voor de studenten is het een vak waar zij studiepunten voor krijgen. Een win-winsituatie waarbij de leerling beter in z’n vel gaat zitten, meer kennis van de wereld opdoet en beter presteert op school en de student leert te werken als rolmodel en kennis maakt met de superdiverse stad. Voor groei heb je de ander nodig! 

MoZ hanteert een unieke aanpak met twee krachtige interventies op de scholen: Studentmentoren en Studenttutoren

Beide werken met de methoden van waarderend, actief- en relatieleren, gericht op het versterken van talent, plezier en motivatie op school. De vertrouwensrelatie, relatie opbouwen, relatie verdiepen en relatie samen afbouwen, staat centraal. 

Studentmentoren 

Bij Studentmentoren010 komen klassen van leerlingen en studenten samen op de school van de leerling. Gedurende een half jaar werken ze samen onder begeleiding van zowel een docent als een leerkracht. Het traject begint met speeddates waarbij leerlingen en studenten elkaar ontmoeten. Hierna zijn ze dan mentor en mentee. Mentoren werken volgens een evidence-based methodiek, die ervan uitgaat dat leerlingen, die in kwetsbare omgevingen opgroeien, naast ondersteuning bij schoolvakken ook gebaat zijn bij persoonlijke aandacht van rolmodellen gericht op talent, plezier, motivatie en welzijn van de leerling

Voor de scholen

Er is altijd een voorbeeld waar je je aan kunt optrekken!

Wij werken samen met een breed scala aan scholen in Rotterdam, zowel in het PO, VO en ISK onderwijs. Onze focus ligt vooral op scholen met een achterstandsscore, waar we een significante impact kunnen maken. We zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, want samenwerking staat centraal in onze community-aanpak. Door de handen ineen te slaan met diverse scholen, versterken we onze missie is: “Elke leerling een mentor”.  Vanuit de vraag van de school werken we samen een traject uit.   

Voor de leerlingen/studenten en opleidingen

Er is altijd een jongere versie van jezelf die je kunt helpen!   

Wij werken met studenten van alle opleidingen van het hele MBO, HBO en WO in Rotterdam. Studenttutoren ontvangen een vergoeding voor hun werk, terwijl studentmentoren studiepunten verdienen. Deze aanpak stimuleert studenten van diverse opleidingen om actief deel te nemen.

Vanuit de vraag van de opleiding werken we samen een traject uit voor een klas mentoren. Is een student aan de slag als mentor of is dat geweest dan kan de student zich aanmelden als tutor. 

Learning Community 

Kennisontwikkeling over mentoring is een belangrijk doel van ons programma. Wij doen dit samen met al onze partners, van leerling tot lector.  

Onze werkwijze, methodieken en “lessons learned” maken wij binnenkort toegankelijk met ons online leerplatform, de MOZ Academy. 

We verrijken momenteel onze mentoring met tools en trainingen gericht op het verbeteren van leerprestaties specifiek op taal en rekenen, welbevinden van de leerling en het vergroten van de wereld van de leerling. Scholen en opleidingen kunnen door te kiezen voor een bepaalde doelgerichte mentoring het traject nog beter laten aansluiten op eigen thema’s en vragen. 

 

Sfeerimpressie.

Nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten over Moz of wil je ook starten met studentenmentoren of studenttutoren, of wil je studentmentor of tutor worden? Neem met ons contact op via mentorenopzuid@hr.nl

Laatste nieuws en verhalen

Het verhaal van Edwin

Edwin Schot is docent op de Pabo en geeft naast beeldende vorming het vak Mentoren op Zuid….

Het verhaal van Auwien

Auwien Boelkens is docent Nederlands aan het Olympia College….