EMI wil het verschil maken door aan de hand van actuele vraagstukken nieuwe kennis aan opleidingen toe te voegen. Door ons grote netwerk en de interdisciplinaire aanpak kunnen we interessante opdrachten, stageplaatsen of afstudeerplekken aanbieden en sta je als docent ook midden in de praktijk. De studenten onderstrepen de bijzondere meerwaarde van EMI voor hun opleiding. Kortom: EMI zorgt voor een krachtenbundeling met grote impact.

EMI ontzorgt
Samenwerken met EMI betekent dat je je samen met studenten en collega-docenten kunt richten op de uitvoering van onderwijs in de praktijk van Rotterdam-Zuid. Enthousiast geworden? Denk je dat jouw opleiding aansluit op een programma of project binnen EMI of heb je zelf een goed idee? Neem contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

Docenten

Als verbinder tussen Hogeschool Rotterdam en de maatschappelijke vraagstukken op Zuid zit samenwerken in ons DNA. En die samenwerking van het praktijkonderwijs met partners is veelzijdig en divers – van kennispartners tot ondernemers en van financiers en fondsen tot bewoners. Als docent neem je een prominente plek in binnen de Communities of Practice, waar meerjarige programma’s en projecten tot stand komen. Jouw kennis en kunde zijn belangrijke schakels in het vormgeven van contextrijk onderwijs dat gebaseerd is op uitdagende ‘wicked problems’.

Partners

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) speelt hierin een belangrijke rol. Dit programma heeft een langdurig, structureel trackrecord op Zuid en EMI werkt vanaf het begin met NPRZ samen. Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk is de interdisciplinaire aanpak: een vraagstuk heeft altijd een bredere context.

Samen met het EMI-programma Cultuur op Zuid zetten studenten en docenten van LEM in op de rijke stadscultuur van Rotterdam. Vrijetijd is hier – naast wonen en werk – een essentieel onderdeel van. Het feit dat werk en vrijetijd bovendien steeds meer in elkaar overlopen, maakt de samenwerking met EMI zo interessant voor onze opleiding.