Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vitaal op Zuid

In het hart van het programma Vitaal op Zuid ligt de Vitale Coalitie op Zuid, een initiatief dat gemeenschapsbelangen en academische inzichten samenbrengt. Deze coalitie bestaat uit iedereen met hart voor de wijk en de wil om samen te werken aan meer vitaliteit. De Vitale Coalitie heeft drie kernpijlers:

Communityvorming: Met een doordacht stappenplan wordt gewerkt aan het vormen van een hechte gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid. Dit omvat het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het stellen van gemeenschappelijke doelen die duurzaam worden geborgd en daadkrachtige werkteams.

Luisteren naar de stad: Hier staat de stem van de stadsbewoners centraal. Studenten, ondersteund door hun docenten, lectoren en onderzoekers, zetten zich in om de meningen, wensen en behoeften van de inwoners te horen en te begrijpen.

Projecten en thema’s: Dit onderdeel is bijzonder omdat het de academische wereld verbindt met de praktijk. Studenten gaan samen aan de slag met partners uit de praktijk, zoals actieve stadsbewoners, lokale professionals, zorg- en welzijnsexperts en ondernemers, om concrete projecten en thema’s aan te pakken die directe impact hebben op de gemeenschap.

Over het programma.

Samengevat is de Vitale coalitie op Zuid een dynamische samenwerking die streeft naar een diepe verbondenheid met de stad en haar inwoners, waarbij de theorie wordt gecombineerd met de praktijk en de ervaringen van bewoners om tastbare resultaten te bereiken.

Vitaal op Zuid werkt aan sterke wijken door iedereen te betrekken: van bewoners tot maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, bedrijven en onderwijs. We willen dat mensen in de wijk zich met elkaar verbonden voelen, samen problemen aanpakken en positieve bewegingen inzetten.

Hoe doen we dat? Allereerst luisteren we naar de wijk: wat hebben bewoners nodig, wat kunnen zij zelf en hoe kunnen maatschappelijke organisaties, beleid en ondernemers daar op aansluiten? Daarna zetten we ‘learning communities’ op. Dit zijn groepen waarin studenten van verschillende niveaus en opleidingen en partners in de wijk samenwerken aan concrete vraagstukken. Iedere student en partner draagt vanuit zijn of haar eigen kennis bij. Ze leren dus niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar.

Onze thuisbasis is het Expertise Centrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam.

Belangrijk is dat we niet alleen leren, maar ook echt iets doen voor de wijk. De resultaten gebruiken we binnen het onderwijs ook om nieuwe lesprogramma’s, zoals speciale minoren, te ontwikkelen. We geloven in samenwerken, experimenteren en vooral luisteren naar de mensen in de wijk. Zij kennen hun buurt het best en hebben de beste ideeën voor verbetering. Bij Vitaal op Zuid staat de buurtbewoner dus echt centraal!

De Inclusieve en Zorgzame wijk streeft naar een gemeenschap waarin elk individu wordt geaccepteerd, gewaardeerd en ondersteund, ongeacht zijn of haar sociaaleconomische status of levensfase. Centraal staat de levensloopbenadering, waarin wordt erkend dat ieders behoeften in de loop van het leven veranderen en dat ondersteuning flexibel en afgestemd moet zijn. In de wijk Feijenoord worden veel gezinnen getroffen door armoede, wat niet alleen financiële maar ook sociale en gezondheidsuitdagingen met zich meebrengt. Door middel van samenwerkingen, innovatie en maatwerk wil men in deze wijk armoede tegengaan en tegelijkertijd de levenskwaliteit verbeteren. Het streven is een gemeenschap te creëren waarin inwoners een betere (positieve) gezondheid ervaren, financieel stabiel zijn, en actief deelnemen aan sociale en werkgerelateerde activiteiten.

Sfeerimpressie.

In de moderne, digitale wereld speelt technologie een steeds grotere rol in hoe gemeenschappen functioneren en zich ontwikkelen. De “Slimme en Sociale stad” benadert stadsplanning en gemeenschapsontwikkeling vanuit een technologisch geïnformeerde lens, waarbij digitale oplossingen worden gebruikt om sociale uitdagingen aan te pakken en gemeenschappen te versterken. Het idee is niet alleen om technologie te gebruiken om steden efficiënter te maken, maar ook om ze inclusiever, toegankelijker en veerkrachtiger te maken.

Door technologie op een doordachte en inclusieve manier te integreren, kunnen steden beter inspelen op de behoeften van hun inwoners en tegelijkertijd nieuwe kansen creëren voor sociale en economische groei. Ondersteuning op financieel gebied waarbij wordt samengewerkt met stichting Financieel Paspoort.

 

Financieel Paspoort is ook de naam van een app die de stichting aanbiedt waarmee iedereen zijn eigen persoonlijke gegevens van overheidsinstanties kan verkrijgen om vervolgens subsidies of toeslagen aan te vragen.

Laatste nieuws en verhalen

Bijeenkomst Vitale Coalitie

Bijeenkomst Vitale Coalitie 20 november 2023…